HardwareSTART: Reportaža s prvega meetupa s Chipolom

HardwareSTART je edinstven program, ki je namenjen slovenskim hardware startupom. Cilj programa je hardware startupom pomagati v fazi testiranja produkta, pri izdelavi prototipa, izboljševanju prototipa ter zagonu množične proizvodnje.

Prejšnji teden je v Katapultu, ki deluje pod okriljem DEWESofta, potekal 1. HardwareSTART meetup. Namenjen je bil spoznavanju udeležencev s programom, prav tako pa sta se predstavili podjetji DEWESoft in Chipolo.

Po uvodnem pozdravu direktorice Katapulta, Urše Poznič Goršek, je sledil nagovor Boruta Borštnika, direktorja Zavoda mladi podjetnik, ki je potencialnim udeležencem razložil, zakaj je projekt HardwareSTART tako edinstven.

Program HardwareSTART

Gre za program, ki je namenjen slovenskim hardware startupom. Cilj programa je omenjenim startupom pomagati v fazi testiranja produkta, pri izdelavi prototipa, izboljševanju prototipa ter zagonu množične proizvodnje. Osnovali smo program, ki med drugim vključuje tudi aktivnosti povezovanja ključnih deležnikov tega okolja. Borut je poudaril, komu je HardwareSTART program namenjen:

 • Startupom, ki delujejo na področju razvoja hardwer opreme;
 • korporacijam, ki startupom na področju razvoja hardware opreme nudijo pomoč;
 • korporacijam, ki se želijo povezovati s startupi z namenom doseganja sinergij;
 • investitorjem bodisi v obliki uspešnih podjetnikov, poslovnih angelov ali v okviru državnih institucij, ki nudijo kapital;
 • podpornemu okolju za podjetja, ki so dejavna na tem področju.

Predstavitev podjetja Chipolo

Nato se nam je pridružil Primož Zelenšek, soustanovitelj uspešnega slovenskega podjetja Chipolo. Z Borutom sta diskutirala o pozitivnih in negativnih plateh hardware podjetništva.

Podjetje Chipolo se ukvarja z izdelavo in prodajo sledilnikov za dragocene predmete kot so ključi, denarnica in telefon. Na trgu delujejo že od leta 2013, ko se je ekipa zbiranja prvih finančnih sredstev lotila prek Kickstarter kampanje in na tak način uspešno zbrala kar nekajkrat višji znesek, kot so sprva načrtovali.

Chipolo je začel svojo zgodbo prav v Katapultu, kjer imajo proizvodnjo še danes. Na začetku so imeli 7 solastnikov, kasneje so se jim pridružili novi. Primož je govoril o tem, da je v podjetništvu pomembna tudi sreča. Eden od ustanoviteljev je imel namreč doma že utečeno polagalno linijo. S tem so se namreč elegantno izognili prvemu problemu, kako prepričati proizvajalca v svoj izdelek. Dodal je, da poslovnega načrta niso imeli, prav tako niso delali obširne analize trga.

Povedal je, da so prvi dve leti prihodki strmo rasli, zadnje leto pa se je rast umirila. Kot razlog navaja to, da so preveč razpršili prodajo, prav tako pa so bili nekoliko šibkejši v marketingu. Med svoje največje napake, ki so jih naredili na podjetniški poti, navaja veliko investicijo na širitev trga v Ameriko leta 2017, ki jim ni vrnila vloženega denarja, prav tako obžaluje premalo vložene energije v marketing.

Sicer njihova spletna prodaja beleži konstantnih 25 % vseh nakupov in tako je že od začetka. Na vprašanje publike, kaj šteje kot svoj večji uspeh, je navedel nagrado CES Innovation Award 2019.

Predstavitev podjetja DEWEsoft

Po pogovoru je zbrane pozdravil Mišo Gornik, vodja projektov v podjetju DEWESoft. Predstavil nam je svoje podjetje in poudaril, kako bo DEWESoft pomagal pri izvedbi projekta HardwareSTART.

DEWESoft je proizvajalec merilne tehnike in sodeluje z najpomembnejšimi podjetji iz avtomobilske, letalske in vesoljske tehnologije. V zadnjih letih so pomembne korake naredili v vesoljski tehnologiji in svoj pečat pustili v NASI.

DEWESoft ima na voljo številne stroje in opremo, ki bodo mladim, ki se bodo vključili v hardware pospeševalnik, pomagali na poti do uspešne zgodbe. Sledil je ogled prostorov DEWESoft. Predstavili so nam dosežke podjetja, pa tudi povedali zanimiva dejstva.

DEWESoft letno obdela kar 25 ton aluminija. Imajo več kot 200 zaposlenih, od tega 130 v Sloveniji in 100 drugod po svetu. Prihodke so v zadnjih desetih letih povečali za desetkrat – na lanskih 20 milijonov evrov. Kljub temu da večina razvoja ostaja v Sloveniji, večino prometa dosegajo na tujih trgih – v Ameriki, Evropi in Aziji. Glavni razlog za uspešno delo in prodajo vidijo v njihovem neprestanem razvoju,  zato vanj vlagajo 80 % dobička.

Pri vsem tem pa ne gledajo le na lastne uspehe, temveč pomagajo tudi mladim zagonskim podjetjem. Temu je namenjen podjetniški pospeševalnik Katapult.

V Katapultu podjetjem nudijo vse potrebne storitve, da lahko ta svoj prototip razvijejo v produkt. Ekipa Katapulta nudi pomoč pri pridobivanju neprofitnih virov financiranja, nabavi, administraciji, računovodstvu, postavitvi proizvodnje, svetovanju, najemu pisarniških prostorov po znižanih cenah in dostopu do logistične mreže že obstoječih podjetij.
Podjetnikom tako pomagajo skozi celoten proces, od prototipa do končnega izdelka. Obratujejo tri leta, njihove kapacitete pa so trenutno popolnoma zasedene, pravi direktorica katapulta, Urša Poznič Gorek.

1. HardwareSTART meetup v Katapultu s Chipolom – 22. oktober 2019 – Katapult

V povezavi s slovenskimi startupi, malimi podjetji ter zrelimi podjetji, velikokrat govorimo o izvajalcih storitev, ponudnikih programske opreme oziroma programskih rešitev. Omenjene panoge so med slovenskimi podjetji močno razširjene. Je pa slovensko gospodarstvo močno tudi na enem drugem področju: in sicer področju razvoja strojne opreme. Gre za panogo, ki je zaradi visokih vstopnih stroškov med slovenskimi podjetji nekoliko manj priljubljena, predvsem med startupi.

Kar pa ne pomeni, da tovrstne panoge niso dobrodošle. Ravno obratno. Potrebe po visoko izobraženih kadrih, nabava strojne opreme, široka paleta podizvajalcev iz lokalnega okolja, kar posledično pomeni velik multiplikativni učinek na gospodarstvo, so razlogi, ki so botrovali k nastanku podjetniškega pospeševalnika Katapult. Poslanstvo Katapulta je zapolniti praznino na področju pospeševalnikov strojne opreme v Sloveniji in startupom ponuditi celotno infrastrukturo, ki jo potrebujejo na svoji poti.

V ta namen smo partnerji Katapult, DEWESoft ter Zavod mladi podjetnik osnovali program HardwareSTART. Gre za edinstven program, ki je namenjen slovenskim hardware startupom. Cilj programa je omenjenim startupom pomagati v fazi testiranja produkta, izdelavi protitipa, izboljševanju prototipa ter zagonu množične proizvodnje. Osnovali smo program, ki med drugim vključuje tudi aktivnosti povezovanja ključnih deležnikov tega okolja.

1. HardwareSTART meetup v Katapultu je namenjen:

 • startupom, ki delujejo na področju razvoja hardwer opreme,
 • korporacijam, ki startupom na področju razvoja hardwer opreme nudijo pomoč,
 • korporacijam, ki se želijo povezovati s startupi z namenom doseganja sinergij,
 • investitorjem bodisi v obliki uspešnih podjetnikov, poslovnih angelov ali v okviru državnih institucij, ki nudijo kapital,
 • podpornemu okolju za podjetja, ki so dejavna na tem področju.

Katapult, DEWESoft ter Zavod mladi podjetnik te s podporo Slovenskega podjetniškega sklada vabijo na otvoritveno dejanje v pospeševalniški program za hardware podjetja z imenom HardwareSTART.

Meetup bo odlična priložnost, da se na enem mestu srečate z vašimi somišljeniki, sotrpini ter tistimi, ki vam na vaši podjetniški poti lahko pomagajo.

Dobimo se 22. oktobra, kje drugje, kot v edinem slovenskem pospeševalniku za hardware podjetja – Katapultu.

Dnevni red meetupa je naslednji:

 • 16:45: pričetek zbiranja in čas za spoznavanje med udeleženci
 • 17:00 – 17:45: pogovor z gostom iz prakse: Primož Zelenšek, Pametni obesek Chipolo, moderira: Borut Borštnik, Zavod mladi podjetnik
 • 17:45 – 18:05: ogled Katapulta – pisarniški del ter kapacitete strojev, ki so na voljo za podporo hardware startupom
 • 18:05 – 20:00 – druženje med udeleženci meetupa

Brezplačne aktivnosti v okviru programa HardwareSTART omogočajo:

Prijave na: info@mp.si

Facebook dogodek >>

HardwareSTART – edinstveni pospeševalnik za hardware startupe.

Z namenom pomagati startupom, ki se ukvarjajo z razvojem strojne opreme, smo ustvarili pospeševalniški program HardwareSTART.

V povezavi s slovenskimi startupi, malimi podjetji ter zrelimi podjetji, velikokrat govorimo o izvajalcih storitev, ponudnikih programske opreme oziroma programskih rešitev. Omenjene panoge so med slovenskimi podjetji močno razširjene. Je pa slovensko gospodarstvo močno tudi na enem drugem področju: in sicer področju razvoja strojne opreme. Gre za panogo, ki je zaradi visokih vstopnih stroškov med slovenskimi podjetji nekoliko manj priljubljena, predvsem med startupi.

Kar pa ne pomeni, da tovrstne panoge niso dobrodošle. Ravno obratno. Potrebe po visoko izobraženih kadrih, nabava strojne opreme, široka paleta podizvajalcev iz lokalnega okolja, kar posledično pomeni velik multiplikativni učinek na gospodarstvo, so razlogi, ki so botrovali k nastanku podjetniškega pospeševalnika Katapult. Poslanstvo Katapulta je zapolniti praznino na področju pospeševalnikov strojne opreme v Sloveniji in startupom ponuditi celotno infrastrukturo, ki jo potrebujejo na svoji poti.

Startupi v Katapultu lahko na enem mestu prejmejo od mentorstva in poslovnih prostorov, do pomoči pri zagonu proizvodnje ter vzpostavitvi prodajne verige. Zaradi zgoraj naštetih razlogov si želimo med slovenskimi startupi več takšnih, ki želijo delovati na področju strojne opreme.

Sklop praktičnih delavnic z DEWESoftovimi inženirji 30.10. do 3.12.2019 – Katapult

V nadaljevanju je predstavljen pospeševalniški program za najbolj primerna podjetja, ki bodo šla skozi prijavni filter ter bodo sprejeta. Tematike so v tej fazi nekoliko široko zastavljene, se bodo pa bolj skristalizirale v trenutku, ko bomo imeli končni seznam udeležencev. V tej fazi se bo tematika osredotočila na potrebe skupine startupov kot celote, tako bomo dosegli kar najbolj učinkovite vsebine za udeležence.

Čeprav v nadaljevanju sledi poglobljen mentorski program, smo zaradi želje po čimbolj konkretni pomoči vključenim startupom, po vsakem modulu predvideli tudi čas za konkretna vprašanja našim strokovnjakom s strani udeležencev programa.

Modulov je 5, vsak modul vsebuje 4 ure predavanj, sledi pa čas za druženje v neformalni obliki ter možnost za vprašanja. V času izvajanja modulov bomo poslušali udeležence čimbolj povezati med seboj ter jih spodbuditi k medsebojni pomoči na zahtevni poti razvoja hardwer produktov.


V programu smo predvideli naslednje module:

 • 30.10.2019: MODUL 1: Uvod v razvoj produkta na področju strojne opreme
  Vsebina: Največji izzivi na poti od ideje do uspešne realizacije produkta; prvi korak – testiranje dejanske potrebe na trgu; kalkulacija stroškov; natančna analiza konkurence – obstoječih produktov iz panoge; ocena proizvodnih stroškov; iskanje primernih članov ekipe ter prvih sodelavcev – od inženirja, do programerja, managerja in prodajnika
  Predavatelj: Mihael Gornik, DEWESoft d.o.o.
  Trajanje: 4 ure

 • 6.11.2019: MODUL 2: Prototipiranje, priprava MVP ter izdelava končnega produkta – 1. del
  Vsebina: izdelava prototipa produkta, testiranje produkta, organizacija proizvodnje, iskanje dobaviteljev; iskanje podizvajalcev; strateško povezovanje z dobavitelji ter podizvajalci – kako si za začetek zagotoviti dobre pogoje za nabavo materiala ter storitve; zakonitosti pri izdelavi mehanske konstrukcije izdelka
  Po koncu predavanj je na voljo pogostitev ter čas za individualna vprašanja.
  Predavatelj: Mihael Gornik, DEWESoft d.o.o.Sanchez, DEWESoft
  Trajanje: 4 ure

 • 13.11.2019: MODUL 3: Prototipiranje, priprava MVP ter izdelava končnega produkta – 2. del
  Vsebina: izdelava prototipa produkta, testiranje produkta, organizacija proizvodnje, iskanje dobaviteljev; iskanje podizvajalcev; strateško povezovanje z dobavitelji ter podizvajalci – kako si za začetek zagotoviti dobre pogoje za nabavo materiala ter storitve; Pomoč pri vzpostavitvi končne kontrole testiranja fizičnega produkta; svetovanje pri vzpostavitvi avtomatske proizvodnje linije za produkte
  Po koncu predavanj je na voljo pogostitev ter čas za individualna vprašanja.
  Predavatelj: Miloš Dimitrijević, DEWESoft d.o.o.; Andrej Pangeršič, DEWESoft d.o.o.
  Trajanje: 4 ure

 • 20.11.2019: MODUL 4: Marketing in prodaja v industriji strojne opreme
  Vsebina: Spletna prisotnost podjetja; postavitev avtomatizacije prodaje; spletno oglaševanje; prodaja prek partnerjev (affiliate); »white label«; vzpostavitev močne mednarodne blagovne znamke podjetja; promocija in navezovanje stikov s pomočjo mednarodnih konferenc in sejmov; odpiranje lokalnih podružnic v državah po svetu; določanje cene produkta; maksimiziranje dodane vrednosti in cene produkta; pozicioniranje na trgu proti močnejšim konkurentom
  Po koncu predavanj je na voljo pogostitev ter čas za individualna vprašanja.
  Predavatelj: dr. Jure Knez in Andrej Orožen, DEWESoft d.o.o.
  Trajanje: 4 ure

 • 27.11.2019 (4 ure): MODUL 5: Finance ter pridobivanje kupcev
  Kako do virov financiranja za zagonske stroške podjetja ter stroške razvoja strojne opreme; lastniško motiviranje zaposlenih, iskanje tveganega kapitala, nepovratna sredstva, razdelitev lastništva med zaposlene v podjetju; Postavljanje prodajne mreže, iskanje partnerjev na področju prodaje, vstop s produktom na globalni trg
  Po koncu predavanj je na voljo pogostitev ter čas za individualna vprašanja.

  Predavatelj: dr. Jure Knez in Andrej Orožen, DEWESoft d.o.o.
  Trajanje: 4 ure


Vas program zanima? Prijavite se na info@mp.si.

HardwareSTART – mednarodna konferenca 2019 20.11.2019 – Katapult

20.11.2019 vas vabimo v Katapult na HardwareSTART mednarodno konferenco. Namen konference je povezati slovensko hardware sceno, predvsem različne dejavnike, od podpornega okolja, do startupov, kot zrelih organizacij. 

V povezavi s slovenskimi startupi, malimi podjetji ter zrelimi podjetji, velikokrat govorimo o izvajalcih storitev, ponudnikih programske opreme oziroma programskih rešitev. Omenjene panoge so med slovenskimi podjetji močno razširjene. Je pa slovensko gospodarstvo močno tudi na enem drugem področju: in sicer področju razvoja strojne opreme. Gre za panogo, ki je zaradi visokih vstopnih stroškov med slovenskimi podjetji nekoliko manj priljubljena, predvsem med startupi.

Kar pa ne pomeni, da tovrstne panoge niso dobrodošle. Ravno obratno. Potrebe po visoko izobraženih kadrih, nabava strojne opreme, široka paleta podizvajalcev iz lokalnega okolja, kar posledično pomeni velik multiplikativni učinek na gospodarstvo, so razlogi, ki so botrovali k nastanku podjetniškega pospeševalnika Katapult. Poslanstvo Katapulta je zapolniti praznino na področju pospeševalnikov strojne opreme v Sloveniji in startupom ponuditi celotno infrastrukturo, ki jo potrebujejo na svoji poti.

Razvoj hardware produktov je izredno specifičen predvsem zaradi potrebe po različnih znanjih in fazah v katerih se podjetje nahaja. Konzorcij partnerjev Katapult, DEWESoft in Zavod mladi podjetnik, so.p., razpolaga z več kot 25 leti izkušenj iz področja razvoja poslovnih idej v različnih kreativnih industrijah.

Startupi v Katapultu lahko na enem mestu prejmejo od mentorstva in poslovnih prostorov, do pomoči pri zagonu proizvodnje ter vzpostavitvi prodajne verige. Zaradi zgoraj naštetih razlogov si želimo med slovenskimi startupi več takšnih, ki želijo delovati na področju strojne opreme.

Visokotehnološko podjetje DEWESoft, podjetniški pospeševalnik Katapult ter Zavod mladi podjetnik, pod pokroviteljstvom Slovenskega podjetniškega sklada, Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologiji tehnologijo in EU skladov.

Datum: 20.11.2019

Lokacija: Katapult, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje

  Tematika Predavatelj
8:30 – 9:00 Registracija udeležencev ter jutranja networking kavica  
9:00 – 9:05 Uvodni nagovor organizatorjev  
9:05 –9:30

Katapult – prvi podjetniški pospeševalnik za startupe s področja strojne opreme – komu smo že pomagali in kako lahko pomagamo pri razvoju vašega produkta?

Urša Poznič Goršek, Mihael Gornik, Katapult
9:30 – 10:15

Poleg zaposlenih in produkta je za proizvodno podjetje ključnega pomena tudi učinkovito načrtovanje in vodenje zalog podjetja

Dr. Jure Knez, DEWESoft

10:15 – 10:45 Študija primera: V industriji strojne opreme je spinoff podjetje odlična priložnost za uspešno zgodbo Predstavnik slovenskega startupa – vabljen
10:45 – 11:15

Kako prodajati hardware produkte v b2c kanalu?

Martin Blazinšek, Chipolo
11:15 – 12:15 PANEL: Ključne sestavine za preskok iz faze ideje v rastoče podjetje Dr. Jure Knez, DEWESoft

 

Martin Blazinšek, Chipolo

Mihael Gornik, Katapult

Moderator: Borut Borštnik, Zavod mladi podjetnik

12:15 – 13:45 Čas za kosilo ter druženje in ogled Katapulta, DEWESofta ter podjetij inkubiranih v Katapult  
13:45 – 14:15 Predstavitev mehanizmov in virov financiranja Slovenskega podjetniškega sklada za startupe, ki razvijajo strojno opremo Predstavnik slovenskega podjetniškega sklada
14:15 – 14:45 Sistem nagrajevanja v tehnoloških podjetjih (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku) George Deriso, University of Colorado Boulder, Združene države Amerike
14:45 – 15:15 Študija primera: Izboljšanje poslovnih rezultatov z inovativnim nagrajevalnim sistemom in s pomočjo razdelitve lastništva zaposlenim in zakaj je to za podjetje s področja razvoja strojne opreme dodatna prednost Andrej Orožen, DEWESoft
15:15 – 15:45 Kako razvijamo in testiramo hardware v resničnem svetu? – primer iz prakse podjetja visokotehnološkega podjetja Visionect dr. Gašper Korinšek, Visionect
15:45 – 16:15 Kako korporacijo pripraviti do pomoči pri razvoju ideje do končnega produkta ter jo kasneje pridobiti kot stranko? Jernej Mirt, Viar d.o.o. / REWO 
16:15 – 17:00 PANEL: Kako kot startup s fizičnim produktom prodre na trg ter 

Matej Žagar, Vitta Smile

Matic Hribar, Hillstrike

Moderator: Gašper Pleško, Zavod mladi podjetnik

17:00 – 17:30 Advanced PCB design principles (tematika bo potekala  v angleškem jeziku)

Reinhold Fink,  personengesellschaft, Avstrija 

17:30 – 20:00 Hardware zabava: Neformalno druženje gostov in skupnosti ob prigrizku ter DEWESoft koktajlih  

Se želite prijaviti? Pošljite nam mail na: info(at)mp.si.

1:1 mentorski program – 2.12.2019 do 24.1.2020 – Katapult

Razvoj hardware produktov je izredno specifičen predvsem zaradi potrebe po različnih znanjih in fazah v katerih se podjetje nahaja. Konzorcij partnerjev Katapult, DEWESoft in Zavod mladi podjetnik, so.p., razpolaga z več kot 25 leti izkušenj iz področja razvoja poslovnih idej v različnih industrijah.

DEWESoft je proizvodnjo podjetje, korporacija, ki deluje globalno. Podjetje je sposobno pod svojim okriljem napraviti celoten razvoj produkta: od raziskave potreb na trgu, do ocene stroškov, kalkulacije proizvodnih cen ter proizvodnje. Izbranim mentorirancem bo, poleg deljenja praktičnih izkušenj ter odgovorov na vprašanja, na voljo tudi celotna proizvodnja linija s stroji navedenimi v obrazcu številka 8 v dokumentaciji za prijavo na to javno naročilo.

V mentorskih program bomo vključili izredno široko paleto znanj in izkušenj na področju hardwera, ki so po naši oceni ključna, da se lahko hardwerski startup uspešno razvije. Izbranim mentorirancem bomo ponudili tako zahtevna tehnična znanja, kot tudi mehke veščine, ki so ključne za vzpostavitev ekipe, prodor na trg ter uspešno prodajo podjetja.

V hardwer industriji oziroma v startup industriji na splošno, je pomemben pokazatelj

 • Jure Knez, DEWESoft
 • Andrej Orožen, DEWESoft
 • Mihael Gornik, DEWESoft
 • Andrej Pangeršič, DEWESoft
 • Miloš Dimitrijević, DEWESoft
 • Dejan Črnila, DEWESoft
 • Nelson Gastón Sanchez, DEWESoft

Posamezna svetovanja izvajajo zgoraj našteti mentorji, nekatera posamezno, nekatera v kombinaciji, odvisno od kompleksnosti tematike ter na splošno kakšne so potrebe posameznega startupa.


Tematike individualnega svetovanja / možen nabor tem:

 • Pomoč pri fazi od prototipa do delujočega izdelka – svetovanje pri izbiri vhodnih materialov
 • Pomoč pri mehanski konstrukciji izdelka z namenom pocenitve proizvodnje
 • Pomoč pri tehnologiji izdelave glede na predvidene letne količine izdelave produktov
 • Prenos znanja pri testiranju izdelka glede na temperaturne strese
 • Pomoč pri električnem testiranju fizičnega izdelka (ESD, EMI, BURST, SURGE)
 • Pomoč pri določitvi mej in skladnosti s standardi glede testiranja šoka in vibracij
 • Skladnost z mednarodnimi standardi (CE, MIL…)
 • Pomoč pri designu hlajenja (CFD…)
 • Pomoč pri mehanski konstrukciji izdelka (CAD, CAM, renderji)
 • Pomoč pri integraciji mehanskih delov z elektronskimi komponentami
 • Svetovanje pri testiranju kakovosti programske opreme, ki podpira hardware produkt (integracijski testi, testiranje komponent)
 • Pomoč pri tipskem testiranju izdelka na terenu
 • Pomoč pri vzpostavitvi končne kontrole testirane serije
 • Svetovanje pri avtomatizaciji proizvodnje
 • Pomoč pri izvozu izdelkov v države s posebnimi pogoji (Rusija, Kitajska, daljni vzhod)
 • Pomoč pri obvladovanju procesov v proizvodnem podjetju (management skills)

Mentoriranje pri vsaki izmed zgoraj naštetih tem traja 3 ure na podjetje, vsako podjetje ima na voljo 5 tem za mentoriranje. Za vsako izbrano podjetje se naredi prilagojen program glede na panogo, fazo razvoja, kompleksnost storitve ter potrebe posameznega podjetja.

Event involves the planning of all kinds of events.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque iaculis libero, ac pellentesque mi fermentum vitae. Donec ipsum tellus, dapibus at blandit sed, iaculis quis est. Maecenas luctus facilisis lacus, et aliquet arcu cursus vitae. Nulla dolor erat, iaculis in gravida quis, pellentesque sed tortor. Aliquam varius euismod orci venenatis tincidunt. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis vel pharetra metus, ut pretium mi. Nunc at dolor eros. Aenean tempor viverra risus sit amet condimentum. Nulla facilisi.