Za nadzor nad poslovanjem potrebujete program za vodenje računov

program-za-vodenje-racunov

Podjetja ne morete uspešno upravljati, če nimate dobrega pregleda nad poslovanjem, pri tem pa igra pomembno nalogo tudi program za vodenje računov. To je nujna programska oprema za praktično vsako sodobno podjetje, in to ne le zaradi posameznih funkcij. Takšni programi sestavljajo celovit sistem za upravljanje poslovanja, še posebej pa izstopa ta prednost, da imamo z njimi odličen pregled nad vsemi relevantnimi detajli.

. To je nujna programska oprema za praktično vsako sodobno podjetje, in to ne le zaradi posameznih funkcij. Takšni programi sestavljajo celovit sistem za upravljanje poslovanja, še posebej pa izstopa ta prednost, da imamo z njimi odličen pregled nad vsemi relevantnimi detajli.

Drugače pravzaprav niti ne moremo slediti statistiki svojega poslovanja. Če račune pripravljamo ročno, bomo verjetno težko sledili vsem podrobnostim, verjetno bomo imeli težave že z osnovnimi podatki. Kaj hitro se lahko zgodi, da zaidemo v kakšne težave, če nimamo ustrezno shranjene vse potrebne dokumentacije. A program za vodenje računov pomaga tudi na druge načine, daje nam podroben vpogled v poslovanje podjetja.

Program za vodenje računov avtomatsko vodi evidenco

Zelo pomembno je, da imamo dober pregled nad izstavljenimi in prejetimi računi, saj ta podatek veliko pove o uspešnosti poslovanja podjetja. Ta evidenca se vodi kar samodejno, če imamo primerno programsko opremo.

Praktično vsak program za vodenje računov bo samodejno sledil statistiki poslovanja, kot se ta odraža v izstavljenih in prejetih računih. V praksi to pomeni, da bomo imeli celovit pregled nad računi, ki jih lahko nadalje filtriramo in analiziramo. Takoj dobimo podatek o tem, kako uspešno je naše poslovanje. Dobimo točno številko za prihodke in odhodke, napredni programi pa nam ponujajo še veliko več.

Kako program za vodenje računov pomaga pri optimizaciji poslovanja?

Že z osnovnimi funkcijami si lahko zelo pomagamo, pravzaprav nam ravno statistika prodaje, ki izvira iz beleženja izdanih in prejetih računov, močno pomaga pri optimizaciji poslovanja.

Dovolj je, da imamo dober pregled nad izstavljenimi računi, ki morajo imeti tudi podrobne podatke glede zneskov, kupcev, plačil in podobno. S tem dobimo dragoceno podatkovno zbirko, ki nam daje vse potrebno za sklepanje pomembnih poslovnih odločitev. Hitro lahko recimo izpostavimo največje stranke, prepoznamo trende prodaje, lahko odkrijemo tudi tiste stranke, ki ne prinašajo veliko dobička glede na vloženo delo.

Gre za kritične podatke, ki jih ponuja že enostaven program za vodenje računov. Naprednejša programska oprema pa nam pri tem še bolj pomaga. Omogoča pripravo poročil in projekcij, ki te podrobnosti izpostavljajo in olajšajo prepoznavanje najbolj relevantnih podatkov.

Program za vodenje računov potrebuje vsako podjetje

Morda bi si mislili, da bodo napredne funkcije računovodskih programov uporabljali le zahtevni uporabniki, a temu še zdaleč ni tako. Pravzaprav bodo program za vodenje računov dobro izkoristili tudi manjši podjetniki, tudi če uporabljajo večinoma le osnovne funkcije.

Dober nadzor nad poslovanjem je ključnega pomena za prav vsako podjetje. Ne moremo si predstavljati uspešnega poslovanja, ne da bi imeli dober pregled nad prihodki in odhodki. Poleg tega nam nekatere opravke, povezane z računi, nalaga tudi zakonodaja, torej si ne moremo privoščiti malomarnosti na tem področju. Najboljša rešitev je vsekakor program za vodenje računov, ki zadosti vsem zahtevam pri delu z računi, hkrati pa nam ponuja še dodatne funkcionalnosti in velik potencial, ki ga lahko izkoristimo pri dolgoročnem upravljanju poslovanja našega podjetja.

Program za vodenje računov vam močno pomaga pri poslovanju

program-za-vodenje-racunov-pomaga-pri-poslovanju

Če pri poslovanju uporabljate program za vodenje računov, si boste močno olajšali nekatere nujne računovodske obveznosti. Lahko pa izkoristite funkcionalnosti takšnih programov še za mnoge druge namene, sploh v večjem podjetju, kjer imamo z računovodstvom več dela. A že osnovni programi nam načeloma ponujajo kar dosti možnosti za uporabo v različnih situacijah, tako da se splača njihove funkcije dobro izkoristiti.

Dejansko uporabljajo dober program za vodenje računov tudi manjša in manj zahtevna podjetja, navsezadnje tudi samostojni podjetniki. Takšna programska oprema je cenovno dostopna in enostavna za uporabo, nam pa močno olajša opravljanje tistih opravil, s katerimi se najpogosteje srečujemo.

Za kaj uporabljamo program za vodenje računov?

Najpogosteje bomo računovodsko programsko opremo seveda uporabljali za tiste naloge, s katerimi se redno ukvarjamo. To so tudi najpomembnejše funkcionalnosti teh programov:

 • Izstavljanje računov
 • Priprava plačilnih nalogov
 • Knjiženje izdanih in prejetih računov
 • Obračun prispevkov, plač, olajšav …
 • Obračun DDV
 • Priprava potnih nalogov
 • Priprava računovodskih izkazov

Program za vodenje računov nam pomaga predvsem pri delu z računi. Omogoča nam enostavno izstavljanje računov za naše stranke, lahko ga uporabljamo tudi za izstavljanje e-računov. Olajša delo s prejetimi računi, saj jih avtomatsko knjiži in pripravlja plačilne naloge, možna je tudi avtomatizacija v povezavi s spletno banko.

V večjih podjetjih se lahko dober računovodski program s pridom izkorišča tudi za kakšne bolj kompleksne naloge, recimo obračunavanje plač in davkov. Predvsem pa je pomembno, da nam program pomaga pri izpolnjevanju računovodskih obveznosti, pogosto moramo pripravljati izkaze in poročila.

Program za vodenje računov pomaga pri upravljanju podjetja

Omenjene in druge funkcije računovodskega programa bomo izkoristili še za druge namene, saj takšna programska oprema ne koristi le pri izpolnjevanju računovodskih obveznosti. Hitro bomo ugotovili, da na ta način lahko storimo marsikaj dobrega tudi za svoje poslovanje, saj imamo na enem mestu zbrane vse potrebne podatke.

Program za vodenje računov skrbi za samodejno beleženje poslovnih dogodkov, tako da imamo vedno popoln nadzor nad svojim poslovanjem. Vpogled imamo v podatke o odhodkih in dohodkih, spremljamo trende prodaje, odkrivamo največje stroške pri poslovanju, prepoznavamo ključne stranke … Vse to izhaja že iz čisto osnovnih funkcij, ki jih ima vsak računovodski program.

Napredna programska oprema nam lahko ponudi še več. Povezuje se v cel poslovni sistem, poleg računovodskih opravil skrbi tudi za vodenje zalog, upravljanje odnosov s strankami, upravljanje kadrov in podobno. To sicer že presega funkcionalnosti, ki jih ima program za vodenje računov, a se z njimi tudi povezuje in dopolnjuje.

Kje dobiti najboljši program za vodenje računov?

Izbira programa za vodenje računov je seveda odvisna od tega, kaj pri svojem poslovanju sploh potrebujemo. Ni nujno, da se bo treba odločiti za program, ki ima največ funkcij. A po drugi strani je ta programska oprema cenovno precej dostopna, poleg tega je intuitivna za uporabo in jo bomo uspeli brez težav vključiti v svoje poslovne procese. Zato se splača izbrskati najboljši program za vodenje računov – ponudba je precej pestra, pobrskamo lahko po programih, ki imajo predstavljene vse svoje funkcije.

Nekatera podjetja potrebujejo tudi program za vodenje prejetih računov

program-za-vodenje-prejetih-racunov

V manjših podjetjih s prejetimi računi ni veliko dela, v večjih podjetjih pa imamo bistveno več obveznosti in zato potrebujemo tudi program za vodenje prejetih računov. To je pravzaprav tudi zakonska zahteva, torej nimamo veliko prostora za kompromise. Poskrbeti moramo za to, da imamo nad prejetimi računi popoln nadzor.

Navsezadnje pa je pametno imeti pregled nad prejetimi računi tudi zato, da imamo vpogled v statistiko svojega poslovanja in lahko spremljamo prihodke in odhodke podjetja. Le tako bomo vedeli, kako uspešno poslujemo, kje so možnosti za prihranke in kje nastajajo največji stroški. Namesto, da bi se s tem ukvarjali sami, bo delo opravil program za vodenje prejetih računov.

Kako nam pomaga program za vodenje prejetih računov?

Ponudba programske opreme na tem področju je dokaj pestra, orodja pa se po svojih funkcijah lahko precej razlikujejo. A gotovo bo imel vsak program za prejete račune možnost shranjevanja dokumentov v digitalnem formatu, na enem mestu bomo imeli celotno dokumentacijo, kar je morda celo zahtevano.

Nadalje pa se lahko program za vodenje prejetih računov izkaže še z mnogimi drugimi koristnimi funkcijami. Nudi nam vpogled v poslovno dokumentacijo, ob tem morda že sam pripravlja tudi pomembne statistične podatke. Prejete račune lahko filtriramo in grupiramo, razvrščamo glede na podjetje, znesek, vrsto, datum … S temi podatki si lahko zelo pomagamo, čeprav gre za precej osnovne funkcije.

Napredni programi omogočajo različne možnosti izvoza podatkov, pripravljajo evidence in poskrbijo za knjiženje računov v skladu s predpisi. Odlično se povezujejo z računovodskimi sistemi in lahko podjetju pomagajo tudi na drugih področjih.

Program za vodenje prejetih računov uporabljamo tudi za izdajanje računov

Običajno so programi, ki nam omogočajo delo s prejetimi računi, še veliko bolj vsestranski. Na drugi strani recimo ponujajo funkcije za delo z izdanimi računi. Najpomembnejša naloga je bržkone prav izdajanje računov, s tem imamo sami največ dela.

Tak program za vodenje prejetih računov nam torej ponuja številne koristne funkcije na enem mestu. Ni nujno, da bomo vse te funkcije potrebovali, je pa zelo koristno predvsem to, da imamo na enem mestu popoln nadzor nad svojim poslovanjem. Vedno imamo vpogled v stanje in evidence, nekateri programi omogočajo tudi pripravo koristnih poročil in projekcij. V večjih podjetjih se uporabljajo napredni sistemi, ki pokrivajo vse mogoče aspekte poslovanja, tako da to še zdaleč ni le program za vodenje prejetih računov.

Program za vodenje prejetih računov pomaga pri računovodstvu

Za tiste podjetnike, ki ne sodelujejo z računovodskim servisom, je programska oprema za delo z računi povsem neprecenljiva, saj to delo opravljajo sami. A večina podjetnikov ima svoj računovodski servis, ki jih na tem področju zelo razbremeni. Tudi pri sodelovanju z računovodskimi strokovnjaki pa lahko izkoristimo pomoč napredne programske opreme.

Mnogi programi za delo z računi namreč omogočajo povezavo z računovodskimi sistemi, tako da ima naš računovodski servis enostaven dostop do dokumentacije in podatkov, ki jih potrebuje za delo. Tako nam program za vodenje prejetih računov v vsakem primeru olajša poslovanje, morda bodo računovodske storitve zaradi tega tudi nekoliko cenejše.

Naj vas izstavljanje e-računov ne zmede

naj-vas-izstavljanje-e-racunov-ne-zmede

Poleg tega, da je izstavljanje e-računov za nekatere stranke obvezno, je lahko tudi sicer zelo koristno. Na ta način namreč lahko poenostavimo svoje poslovanje, se izognemo nekaterim komplikacijam, prihranimo veliko časa in tudi denarja. Seveda pa je treba naprej poskrbeti za to, da lahko e-račune enostavno pripravljamo in z njimi znamo poslovati.

E-računi marsikomu povzročajo preglavice, saj poznamo različne vrste elektronskih računov. Zelo pomembno je, da jih ne enačimo. Ločimo predvsem dve vrsti:

 • Elektronski račun, ki je le običajen račun v obliki digitalne datoteke
 • E-račun, ki je posebej pripravljen elektronski račun v skladu z veljavnimi standardi

Uporablja se lahko oboje, če znamo te možnosti dobro izkoristiti. A pozor, včasih moramo uporabljati pravi e-račun, takšni računi pa po navadi vključujejo tudi kopijo računa v berljivi digitalni obliki, čemur bi lahko rekli elektronski račun. Če pripravimo le račun v digitalni obliki, torej kot dokument na računalniku, to ne bo nujno dovolj.

Kdaj je potrebno izstavljanje e-računov?

E-računi niso strogo zahtevani in mnoga podjetja brez težav poslujejo tudi z običajnimi digitalnimi računi ali še vedno z računi na papirju. Je pa to odvisno od tega, s katerimi strankami poslujemo, saj je včasih zahtevano izstavljanje e-računov.

Najbolj značilna je uporaba e-računov za proračunske uporabnike. Proračunski uporabniki morajo uporabljati račune v tej obliki, prav tako morajo e-račune pripravljati podjetja, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. Če imamo raznolik portfelj kupcev, potem lahko uporabljamo različne vrste oziroma oblike računov, lahko pa seveda tudi za druge stranke uporabljamo e-račune, četudi to ni zahtevano.

Poslovanje z e-računi ima določene zahteve, ki jih je treba upoštevati. O tem se lahko pozanimamo pri računovodskem servisu ali drugih strokovnjakih, nenazadnje tudi pri Upravi za javna plačila.

Kakšne prednosti ima izstavljanje e-računov?

Na prvi pogled bi si morda mislili, da gre le za nepotrebne komplikacije. A izkaže se, da so e-računi zelo koristni in lahko pomagajo pri optimizaciji poslovnih procesov za praktično vsa podjetja. To so namreč računi, ki sledijo določenim standardom, vedno imajo enako obliko in odgovarjajo zahtevam pri elektronskem poslovanju.

V praksi to pomeni, da nam e-računi omogočajo avtomatizacijo poslovanja. Takšni računi so oblikovani tako, da jih lahko programska oprema učinkovito obdeluje. Lahko jih enostavno uvozimo v računovodske programe in v spletno banko, lahko se samodejno knjižijo in plačujejo. Tudi samo izstavljanje e-računov se opravlja s pomočjo računalniškega programa, tako da lahko brez težav izkoristimo prednosti, ki jih ima takšna oblika računa.

Kako se opravi izstavljanje e-računov?

Res pa je, da se bo treba najprej prepričati, da lahko pripravljamo e-račune. Za to potrebujemo računovodski program, ki generira račun glede na avtomatsko zbrane in vpisane podatke. Postopek je podoben kot pri pripravi drugih računov, še vedno moramo vpisati tiste ključne podatke, ki jih program ne more pridobiti sam. Na podlagi vpisanih podatkov se račun nato pripravi sam, dobimo tri datoteke:

 • E-račun
 • Ovojnico e-računa
 • Kopijo računa v običajni digitalni obliki

Že takoj, ko se opravi izstavljanje e-računov, lahko program sam posreduje datoteke prejemniku, lahko jih izvozi v spletno banko ali preko e-poti. Uredimo lahko različne načine avtomatizirane obdelave takšnih računov.

Poplačilo dobaviteljev je prioriteta vsakega podjetja

poplacilo-dobaviteljev-prioriteta-vsakega-podjetja

Nobeno podjetje ne more uspešno poslovati, če poplačilo dobaviteljev ni pravočasno opravljeno. Hitro se namreč pojavijo težave, motena dobava pomeni zastoj proizvodnje, s tem seveda ni možno opravljati dela in realizirati naročil. Že manjše težave v tej verigi lahko pomenijo drastičen upad prodaje, zato je treba zagotoviti pravočasno plačevanje obveznosti do dobaviteljev. Prav za ta namen imamo pogosto pripravljeno zalogo likvidnih sredstev, da ne pride do kakšnih nepredvidenih težav.

Na poplačilo dobaviteljev moramo misliti tudi v primeru, da pride do kakšnih težav pri poslovanju, ne glede na to, ali so te povezane z dobavo ali ne. Morda imamo upad prodaje in ne dobimo dovolj denarja, morda imamo predolge plačilne roke in na sredstva dolgo časa čakamo ali pa se srečujemo s kakšnimi drugimi posebnimi izzivi – v vseh teh primerih je treba najprej pomisliti na sprotno plačevanje stroškov dobave, šele nato rešujemo ostale težave.

Za poplačilo dobaviteljev moramo imeti zalogo sredstev

Običajno so stroški nabave precej predvidljivi, zato lahko vnaprej pripravimo finančni načrt in določimo vire sredstev za financiranje poslovanja. Lahko se sicer zgodi, da pride do kakšnih presenečenj, v nekaterih panogah pa so precej velike variacije pri obsegu poslovanja preko leta ali pa se srečamo s kakšnimi nepredvidljivimi vplivi. V vsakem primeru je pametno imeti zalogo likvidnih sredstev prav za poplačilo dobaviteljev.

Pozor, pri tem ne moremo vedno računati na lastna sredstva oziroma na sredstva iz prodaje. Z nabavo materiala za delo resda omogočamo opravljanje dejavnosti, ki ta material spreminja v bolj donosne končne izdelke, a to še ne pomeni, da bomo ta denar lahko porabili za financiranje nabave. Pametno je imeti dodatno zalogo oziroma drug vir financiranja, saj na denar iz lastne prodaje ne moremo vedno računati.

Poplačilo dobaviteljev se lahko hitro zatakne

Predvsem moramo upoštevati to, da se pri poplačilu dobaviteljev lahko hitro zatakne, sploh če želimo za ta namen koristiti sredstva, ki jih sproti pridobivamo s prodajo. Najprej bomo ugotovili že to, da je treba nabavo plačati pred prodajo, torej sploh še nimamo sredstev, ki jih bomo pridobili z obdelavo nabavljenega materiala. A tudi če želimo sredstva iz prodaje porabiti za naslednjo nabavo, to verjetno ne bo povsem enostavno – na plačila kupcev namreč čakamo toliko časa, da bomo roke za plačilo pri dobaviteljih že zamudili, gotovo pa bomo zamudili ugodnosti za takojšnje plačilo.

Svojim kupcem želimo ponuditi ugodne plačilne pogoje, to pomeni dolge roke za plačilo. Poleg tega vedno obstaja tveganje za zamude in neplačila, tako pri poslovanju s pravnimi kot fizičnimi osebami. Ne moremo torej pričakovati, da bomo za poplačilo dobaviteljev lahko koristili sredstva, ki jih sproti pridobivamo s prodajo.

Drugi viri financiranja za poplačilo dobaviteljev

Najdemo pa druge rešitve. Na voljo so nam nekateri zunanji viri, ki jih izkoristimo za ta namen. Če se znajdemo v škripcih, lahko priskoči na pomoč bančni kredit, za financiranje rednega poslovanja v uspešnih podjetjih pa je bolj priporočljiv faktoring. To je lahko izvrstna rešitev za poplačilo dobaviteljev, ki dobro funkcionira tudi na dolgi rok, sploh v uspešnih podjetjih, ki stalno rastejo.

Najbolj varna naložba za začetnike

najbolj-varna-nalozba-za-zacetnike

S pravo investicijo lahko kar najbolje izkoristimo svoja sredstva, a za dobro izkušnjo je treba vedeti, katera je najbolj varna naložba, ki nam ne bo pobrala vloženega denarja. Visoki donosi namreč prinašajo tudi visoka tveganja in hitro se lahko zgodi, da nas kakšne investicijske možnosti premamijo na ta način, čeprav v resnici ne moremo pričakovati velikih zaslužkov. Nasprotno pa imajo varnejše opcije bistveno nižje donose, ki na prvi pogled morda res niso atraktivni, a vodijo do zanesljivega pasivnega dohodka.

Najbolj pazljivi morajo biti tisti, ki se pripravljajo na svoje prve investicije. Tisi, ki že imajo razgiban investicijski portfelj, si lahko privoščijo tudi večje tveganje, saj za večino njihovih sredstev še vedno skrbi varna naložba. V vsakem primeru pa je dobro poznati različne opcije in izkoristiti njihove značilnosti.

Varna naložba, s katero ne bo veliko dela

Začetniki pogosto iščejo možnosti, s katerimi ne bo veliko dela. Tako se izogibamo recimo delnicam, ki so lahko precej varna naložba, a le za tiste, ki so pripravljeni vložiti veliko časa in truda v spremljanje delniških trgov. Boljša izbira so za začetnike skladi, ki so zelo atraktivni predvsem zaradi dobre kombinacije nizkih tveganj in relativno visokih donosov.

Poleg tega imajo skladi tudi to prednost, da se z njimi ni treba posebej ukvarjati. Svoj denar zaupamo strokovnjakom, ki upravljajo s sredstvi, tako da ni treba sprejemati pomembnih odločitev. Seveda pa poznamo tudi druge naložbe, ki imajo nizko stopnjo tveganja – prav te lahko ponudijo pravo rešitev za začetnike, ki iščejo tudi nekoliko višje donose.

Varna naložba, ki vseeno prinaša visoke donose

Za naložbe z nizko stopnjo tveganja so značilni tudi nizki pričakovani donosi. Ne moremo namreč pričakovati, da bomo brez tveganja dobili veliko denarja. Lahko pa najdemo dobro razmerje, ki odgovarja našim interesom. Nekateri investitorji recimo brez zadržkov sprejmejo tudi višja tveganja in se lotijo investicij v kriptovalute ali druge možnosti, za začetnika pa so bolj priporočljive varne naložbe, pri katerih izstopa nizko tveganje.

Če želimo za nizko tveganje dobiti relativno visok donos, je najboljša varna naložba verjetno investicija v zavarovana posojila. Z vidika pričakovanega donosa je namreč to izredno atraktivna izbira, saj prinaša tudi okoli 8% donos. Glede na to, da so tveganja minimalna, je izkoristek investicije nadvse prepričljiv.

Kako deluje varna naložba v zavarovana posojila?

Z investicijo se financirajo posojila, pogosto se na ta način pridobivajo sredstva za naprednejše finančne storitve za podjetja. Ob odplačevanju posojil pa se seveda plačujejo tudi obresti, ki predstavljajo donos za investitorje. Tako nam lahko zavarovana posojila ponudijo relativno visoke pričakovane donose, saj se financirajo s krediti, ki imajo lahko visoko obrestno mero.

Tveganja pri tej investiciji predstavlja možnost neplačil s strani dolžnikov. A pri zavarovanih posojilih imamo tudi zavarovalni sklad, ki preprečuje izgube v tem primeru. To je zelo učinkovit varnostni mehanizem, ki tudi začetnikom preprečuje izgube pri investiranju. Tako so zavarovana posojila zelo varna naložba z relativno visokimi pričakovanimi donosi, torej idealna izbira za začetnike. Tudi zato, ker so investicijske platforme povsem enostavne in se dejansko ni treba ukvarjati z opisanim postopkom delovanja, le izberemo željeno možnost in investiramo svoja sredstva.

Prejeti računi pri poslovanju z različnimi dobavitelji

prejeti-racuni-pri-poslovanju-z-razlicnimi-dobavitelji

Za vsako podjetje tudi prejeti račun prinaša nekaj dodatnega dela, ne le stroškov, s katerimi račune običajno povezujemo. Najbolje bi bilo, da se znesek kar samodejno trga z bančnega računa in z računi sploh nimamo dela, a za tak učinek je treba marsikaj postoriti. Da bo upravljanje računov bolj enostavno, se običajno poslužujemo računovodskih programov, ki imajo tudi te funkcije. Večino procesov je možno avtomatizirati, tako da bo poslovanje veliko bolj enostavno, z računi ne bo toliko dela, zmanjšamo pa tudi tveganja za kakšne pomote.

Vnaprej se moramo prepričati le, da izbrani program res ponuja te funkcije. Pri delu s prejetimi računi imamo namreč nekaj pomembnih opravil, ki jih ne smemo zanemariti:

 • Priprava plačilnih nalogov
 • Knjiženje v glavno knjigo
 • Zapis v davčne evidence

Nekatera podjetja imajo še druge naloge pri delu s prejetimi računi, tako da se najbolje izkaže dober računovodski program, ki je dovolj fleksibilen in ga je možno prilagoditi zahtevam uporabnika.

Prejeti računi z dobrim programom ne bodo povzročali težav

Dober računovodski program ima funkcionalnosti, ki so vezane prav na prejete račune. Pomembno je predvsem to, da je možno pripraviti plačilne naloge in tudi s plačili ne bo težav. Običajno ciljamo na to, da bodo prejeti računi kar samodejno pretvorjeni v plačilne naloge, ki se lahko takoj uvozijo v spletno banko in se tudi samodejno plačajo. To je praviloma najboljša rešitev za podjetja, ki želijo poslovati elegantno, brez težav in dodatnega dela.

Hitro se torej rešimo zamudnega dela, ki ga včasih prinašajo prejeti računi. Včasih je že avtomatizirano plačilo povsem dovolj, da s prejetimi računi v celoti opravimo, seveda pa imamo predvsem v večjih podjetjih pogosto tudi nekatere dodatne obveznosti. Tudi za to poskrbijo računovodski programi, še posebej v večjih poslovnih sistemih.

Kakšne obveznosti še postavljajo prejeti računi?

Zelo pomembno je recimo to, da se prejeti računi ustrezno knjižijo, da imamo pregled nad svojimi odhodki. Pri izdajanju računov to običajno ni problem in vsak enostaven računovodski program ponuja pregled računov. Pri prejetih računih pa takšne funkcionalnosti niso samoumevne. Treba bo izbrati pravi program in morda tudi urediti nastavitve, da bomo vodili ustrezno evidenco prejetih računov. Seveda pa tudi to ponujajo sodobni programi, ki jih uporabljamo za ta namen.

Poleg internih evidenc moramo upoštevati še zahteve za poročanje finančnemu uradu in drugim interesentom. Tudi te obveznosti nam nalagajo veliko dela, če jih ne moremo preložiti na računalniški program. Na srečo lahko računamo na to, da bomo dobili dober program, v katerem se prejeti računi samodejno knjižijo in zapisujejo v ustrezne evidence.

Programi za izdane in prejete račune

Kje torej najti tak program? Ponudba je dokaj široka in pogosto se lahko kar sami odločamo med programi glede na to, katere funkcionalnosti ponujajo. Še bolj pametno pa je, da najdemo program, s katerim lahko posluje tudi naš računovodski servis. Tako se bomo povsem uskladili in prejeti računi gotovo ne bodo povzročali kakšnih težav. Na ta način dobimo napredne programe, ki dobro opravijo z vsemi računovodskimi obveznostmi.

Se sprašujete, kako zaslužiti z investicijami?

kako-zasluziti-z-investicijami

Gotovo se prav vsak investitor vpraša, kako zaslužiti z investicijami. To je glavni cilj, ki ga želimo doseči z investicijami na različne načine, ni pa nujno, da bomo pri tem tudi dejansko uspešni. Pravzaprav se lahko kaj hitro zgodi, da bomo dosti denarja izgubili, zato je vsekakor pametno, da se vnaprej vprašamo, kakšno strategijo izbrati, da bomo imeli kar najboljši rezultat.

Vprašanje, kako zaslužiti z investicijami, je dejansko vredno milijon dolarjev. S pravim odgovorom namreč lahko pričakujemo visoke donose in zanesljiv dodatni prihodek, ki se skozi čas hitro nalaga. Ponuja nam finančno stabilnost in mirno prihodnost, tako da ima velik vpliv tudi na vsakdanje življenje vsakega investitorja. Vsekakor se splača k investiranju pristopiti pametno, da lahko od tega početja kar največ odnesemo.

Kako zaslužiti z investicijami, če se srečujemo z visokimi tveganji?

Pri investicijah smo stalno pozorni predvsem na razmerje med tveganji in donosi. Ne moremo pa se povsem izogniti tveganju za izgube, če želimo z investiranjem kaj zaslužiti. To pomeni, da moramo skrbno izbirati med investicijskimi opcijami in se odločiti za tiste, s katerimi tveganje na dolgi rok kar se da znižamo. Imamo predvsem dve možnosti:

 • Izbiramo le investicijske opcije z nizkim tveganjem
 • Razpršimo tveganje z investicijami v različne opcije

V obeh primerih lahko pričakujemo dokaj dober rezultat. Investicijske opcije z minimalnim tveganjem so zelo zanesljive, z njimi ni veliko dela, a seveda imajo nizke donose. Če želimo zaslužiti več in hitreje, pa bomo morali v investiranje vložiti tudi več časa in truda. Tu je odgovor, kako zaslužiti z investicijami – dobro se moramo seznaniti z različnimi rešitvami in pripraviti strategijo, s katero razpršimo svoje vložke in zmanjšamo tveganje za izgube, tudi če se kakšna posamezna investicija ne izide.

Kako zaslužiti z investicijami z nizkimi donosi?

Tisti, ki se ne želijo pretirano obremenjevati s svojimi investicijami, bodo verjetno ubrali prvo pot in svoj denar naložili v investicije z minimalnim tveganjem. A kako zaslužiti z investicijami, če so tudi donosi precej nizki?

S skrbno izbiro pravih investicij lahko tudi z minimalnim tveganjem dobimo zadovoljive donose. To nam recimo ponujajo nekateri skladi, ki so zelo priljubljeni za dolgoročno investiranje in varčevanje. Še nižja tveganja so pri zavarovanih posojilih, s tem da imamo v tem primeru celo višje pričakovane donose. To so opcije, ki jih lahko dobro izkoristimo, če želimo ostati na varnem.

Za zanesljiv dolgoročni zaslužek seveda upoštevamo tudi druga načela investicij. Začnemo investirati čim prej, da izkoristimo obresti. Vložimo sredstva, ki bi nam sicer le stala na računu. Vedno pa je pametno izbrati tudi več investicijskih možnosti, da tveganja še bolj razpršimo.

Kako zaslužiti z investicijami, ki veljajo za bolj tvegane?

Začetnikom se tvegane investicije ne priporočajo. Če pa se odločimo za takšne investicije, jim je najbolj pametno nameniti nekaj manj denarja, in to tista sredstva, ki jih lahko izgubimo. Odločimo se lahko za bolj popularne investicijske možnosti in svoje vložke razpršimo. To ni vedno prava pot, kako zaslužiti z investicijami, je pa dober pristop za tiste, ki ne želijo brezglavo vstopati med bolj tvegane investicijske opcije.

Sprejemljivo tveganje za donosno investiranje

sprejemljivo-tveganje-za-donosno-investiranje

Pogosto je donosno investiranje prava umetnost iskanja ustreznega razmerja med tveganji in pričakovanimi donosi. Nekatere investicije obljubljajo izjemne donose, a so zelo tvegane. Druge so precej varne, a od njih ne moremo pričakovati posebnega dobička. Kje torej najti najboljše razmerje, ki nam na dolgi rok ponuja nekaj dodatnega dohodka, hkrati pa nam ne pobere vseh prihrankov? To je vprašanje za milijon evrov, ki jih s premišljenim ravnanjem lahko zaslužijo preudarni investitorji.

Splošni nasvet je ta, da začnemo investirati čim bolj zgodaj in svoje investicije čim bolj razpršimo. Podrobnosti pa hitro postanejo zelo kompleksne, zato se ne moremo kar takoj podati v specifično prakso pri investiranju. Najprej moramo ugotoviti, na katere investicijske možnosti se lahko sploh osredotočimo, da bomo dobili čim višje donose brez pretiranega tveganja.

Je možno donosno investiranje brez tveganja?

Gotovo bi vsi radi investirali z minimalnim tveganjem in pričakovali visoke donose. A donosno investiranje s seboj vedno prinese tudi določeno tveganje, brez tega preprosto ne bo šlo. Lahko pa tveganja vseeno lahko na različne načine zmanjšamo.

Najbolje tako, da se odločimo za varne investicije, ki imajo relativno visoke donose. To je recimo donosno investiranje v zavarovana posojila. V tem primeru je investicija zavarovana in tudi v primeru težav ne izgubimo svojega začetnega vložka. Kljub temu, da kakšnih kritičnih tveganj tu ni, so donosi pri zavarovanih posojilih še vedno precej visoki, sploh v primerjavi z drugimi investicijskimi možnostmi s primerljivo stopnjo tveganja.

Donosno investiranje z večjim tveganjem

Večji del svojih sredstev naložimo v varne investicijske možnosti, nekaj denarja pa lahko namenimo tudi za bolj tvegane investicije. Odlične priložnosti ponujajo različni trgi, ki jih lahko izkoristimo, če iščemo donosno investiranje:

 • Kriptovalute so v zadnjih letih izredno priljubljene in marsikomu predstavljajo mamljivo pot do zaslužka. A izpostavljajo se le vrtoglavi donosi za tiste, ki imajo veliko srečo, z naključno izbiro med raznimi kriptokovanci ne moremo pričakovati velikih zaslužkov in sredstva lahko hitro izgubimo.
 • Delnice so priporočljiva izbira za tiste, ki ciljajo na relativno visoke donose, ne želijo pa sprejemati pretiranih tveganj. Delniški trgi so seveda nepredvidljivi, a vseeno se lahko hitro seznanimo z glavnimi zakonitostmi in izberemo delnice, za katere ne pričakujemo kakšnih nenadnih izgub.
 • Nepremičnine veljajo za dobro izbiro, če imamo na voljo dovolj sredstev. Vrednost nepremičnin v zadnjih letih stalno raste, investitorji, ki so pravočasno vložili svoja sredstva v nepremičnine, zdaj žanjejo velike donose. Seveda pa težko predvidimo, da se bo rast nadaljevala.

Druge možnosti za donosno investiranje

Ne gledamo le na tveganja in donose oziroma na razmerje med njimi. Nekatere investicijske možnosti so lahko privlačne tudi z drugimi odlikami, recimo zato, ker svoja sredstva zelo enostavno naložimo. To recimo velja za bančne depozite, priljubljeni so tudi vzajemni skladi. Takšne opcije je vsekakor pametno poznati, sploh če želimo tveganja znižati z razpršenim vlaganjem. Če imamo v mislih dolgoročno varčevanje, lahko še vedno pričakujemo precej visoke obresti, ki se z leti nalagajo in naredijo donosno investiranje kljub nižjim odstotkom v primerjavi z investicijami, ki že v izhodišču ponujajo visoke donose.

Kako zaslužiti z investicijo?

kako-zasluziti-z-investicijo

Z delom se le težko in počasi prebijamo do znatnih zaslužkov, zato se pogosto sprašujemo, kako zaslužiti z investicijo. Denar, ki ga hranimo na bančnem računu, bo bolj pametno investirati, saj lahko v tem primeru pričakujemo donose na dolgi rok. Tako brez dela dobivamo pasiven prihodek, lahko tudi lepe donose, ki naredijo veliko razliko. Predvsem pa dobro izkoristimo svoje prihranke, ki bi sicer vrednost le izgubljali.

A seveda je to lažje reči kot storiti. Investicije same po sebi še ne pomenijo zanesljivega zaslužka, pravzaprav lahko vodijo v izgubo, in ravno zato se mnogi odločijo, da ne želijo tvegati in raje denar hranijo na računu. Lahko pa ugotovimo, kako zaslužiti z investicijo z minimalnim tveganjem. Takšne investicije so precej priljubljene, kljub temu, da ne ponujajo vrtoglavih donosov. So kot nalašč za pasivni prihodek na dolgi rok.

Različne možnosti, kako zaslužiti z investicijo

Na voljo imamo kar nekaj dobrih možnosti, kako zaslužiti z investicijo. Če ciljamo predvsem na nizko tveganje, kar je pogosto prioriteta, imamo na izbiro različne investicijske možnosti z manjšimi donosi, a vseeno lahko računamo na nekaj odstotkov letnih obresti. Obstajajo tudi manj donosne investicije, pri katerih ni nikakršnega tveganja.

Vsak se mora sam odločiti za možnost, ki mu najbolj ustreza. Za pasivni prihodek in vsaj nekaj zaslužka se splača izbrati investicijo v zavarovana posojila, ki ponuja višjo obrestno mero od večine naložb z minimalnim tveganjem.

Kako zaslužiti z investicijo v posojila?

Investicija v zavarovana posojila ima kar nekaj prednosti:

 • Tveganje je minimalno, saj so posojila zavarovana. Vloženega denarja torej ne moremo izgubiti, v primeru neplačila lahko izgubimo le pričakovane donose. Pri veliki večini posojil seveda ne bo takšnih težav.
 • Donosi so relativno visoki. Investicija v zavarovana posojila nudi tudi do kakšnih 10 % obresti na leto, a že pol toliko je dobra obrestna mera za investicijo z minimalnim tveganjem.
 • Investiranje na ta način je hitro in enostavno, vse lahko opravimo kar preko spleta ali preko mobilne aplikacije.

Če nas zanima, kako zaslužiti z investicijo, se torej lahko posvetimo zavarovanim posojilom. To so zelo atraktivne investicije za začetnike in za tiste, ki želijo za investicije nameniti nekaj svojih prihrankov za pasivni prihodek ob delu. Ker so donosi relativno visoki, tveganja pa nizka, pričakujemo v vsakem primeru zelo dobro izkušnjo.

Druge opcije, kako zaslužiti z investicijo

Poleg zavarovanih posojil imamo seveda še druge možnosti, ki jih lahko izkoristimo v iskanju pasivnega prihodka. Nekatere opcije ponujajo višje donose in tudi višja tveganja, najdemo pa tudi investicije z nižjimi donosi, ki imajo morda svoje prednosti. Tu se odpira izjemno široka paleta različnih možnosti, še posebej za tiste, ki so pripravljeni sprejeti nekoliko večje tveganje. Če ciljamo na res dobre zaslužke, se vsekakor splača preveriti druge možnosti – predvsem investicije v kriptovalute, nepremičnine, delnice in druge vrednostne papirje. Problem je le v tem, da se bo treba naložbam veliko bolj pozorno posvetiti, sprejemamo pa tudi večje tveganje. A le tako lahko ugotovimo, kako zaslužiti z investicijo, če se podamo na lov za res dobrimi donosi.