Kako pomembna je registracija znamke za tehnološke startupe?

registracija-znamke-za-tehnoloske-startupe

Pravna zaščita oziroma registracija znamke je pomembna za podjetja v vseh panogah. Poseben poudarek pa je na razvojnih in inovativnih mladih zagonskih podjetjih, ki s svojimi produkti vstopajo na domače in mednarodne trge ter pri tem potrebujejo dobro zgrajeno blagovno znamko, ki jim bo pomagala do uspeha in prepoznavnosti.

Zaščita intelektualne lastnine ni pomembna le iz pravnega vidika, temveč daje tehnološkemu startupu tudi prednost v razlikovanju njihovih inovativnih produktov od produktov konkurenčnih podjetij, ki se borijo za svoj delež na trgu strojne opreme. V to je vpleten tudi vidik marketinga, saj znamka zastopa ugled zagonskega podjetja in mu pomaga, da kupci produkte lažje najdejo in identificirajo s podjetjem. S tem se gradi tudi dolgoročno zaupanje in oblikujejo se nakupne navade.

Registracija znamke povečuje vrednost podjetja

Zaščitni znak povečuje vrednost podjetja, še posebej, če zagonsko podjetje raste in povečuje svoj tržni delež. V bilančnem izkazu spada blagovna znamka pod premoženje podjetja, saj se smatra kot kapital, v katerega je startup vložil sredstva. Zaščitni znak lahko hardware podjetje uporabi za svoje tržne strategije, zato da bi povečal prepoznavnost izdelkov in pritegnil več kupcev. Med drugim je mogoče znamko unovčiti na več načinov, kot na primer:

 • Uporaba zaščitnega znaka tudi pri drugih produktih ali storitvah
 • Prodaja licence za uporabo znamke drugim podjetjem, denimo pri franšizingu
 • Večja perspektiva za pridobitev poslovnega posojila
 • Vrednost podjetja je ocenjena z višjimi zneski ob morebitni prodaji podjetja

Registracija znamke preprečuje pravne zaplete v prihodnosti

Znano je, da se zagonskim podjetjem na področju tehnologije in razvoja inovativnih produktov priporoča čimprejšnja pravna zaščita znamke, najbolje že ob ustanovitvi. Vpis v register pomaga preprečiti prihodnje težave na pravnem področju, saj podjetje tvega tožbo iz strani konkurence za neupravičeno uporabo intelektualne lastnine. Da do tega ne bi prišlo, je potrebno startup zaščititi pred pravnimi nesoglasji na dva načina:

 • Zaščita imena: zaščitni znak predstavlja celotno podjetje in se navezuje na različne segmente, saj podjetja znak uporabljajo na svoji spletni strani, marketinških aktivnosti in drugod. Ob pridobitvi izključne pravice se prepreči nedovoljena uporaba tretjih oseb, saj konkurenca ne more registrirati že zasedene znamke.
 • Zaščita izdelkov: podjetje z zaščito intelektualne lastine zaščiti tudi svoje izdelke ali storitve. Na primer, če startup uporablja že zasedeno znamko, mora na zahtevo konkurence nato spremeniti celotno embalažo, morda celo zasnovo izdelka.

Prva registracija znamke traja deset let

Ko tehnološki startup vpiše znamko v register, začne trajati pravica do uporabe intelektualne lastnine za nadaljnjih deset let. Nato pa je potrebno dokumentacijo le obnoviti. Za celoten postopek je najbolje najeti pravnega strokovnjaka, ki je specializiran na tem področju. Sama izbira o elementih znamke pa je prepuščena idejam in domišljiji podjetnikov v startupih.

Proces izbire ustrezne blagovne znamke zajema več faz. Najprej je potrebno raziskati različne možnosti in preveriti, ali je zaščitni znak morda že zaseden. Prav tako je pomembno, da izbrani znak ni podoben drugim znamkah, saj bi to pri kupcih ustvarilo precejšnjo zmedo, zgodi pa se lahko celo, da Urad za intelektualno lastnino ne bo opravil vpisa, saj registracija znamke vključuje le tiste znake in simbole, ki so edinstveni.

Aktualni razpis: finančna spodbuda za zagon tehnoloških startupov

financna-spodbuda-za-zagon-tehnoloskih-startupov

Program Startup Plus v okviru Slovenskega podjetniškega sklada skupaj z neodvisnimi zasebnimi vlagatelji zagotavlja lastniško financiranje vsem hitro rastočim in inovativnim mladim podjetjem, ki se nahajajo v začetnih fazah razvoja. So-investiranje s finančno spodbudo je idealna priložnost tudi za hardware podjetja.

Finančna spodbuda v obliki nepovratnih sredstev je namenjena mladim podjetjem, vključno s tehnološkimi startupi, ki v semenski fazi poslovanja potrebujejo sredstva za zagon, kar omogoča hitro rast tako na mednarodnih kot na domačih trgih. Rok za oddajo dokumentacije se izteče 30.6.2020, zato priporočamo, da pohitite s prijavo na razpis. Za izvedbo financiranja so razpisana sredstva v višini 1.250.000 eur, sklad pa načrtuje, da bo s tem denarjem lahko podprl od dva do pet podjetij.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih prejmejo podjetja

Sredstva, ki jih podjetje pridobi po več obrokih oziroma tranšah, so sestavljena tako iz javnega kot zasebnega kapitala. Javni kapital v programu Startup Plus je sofinanciran iz Slovenskega podjetniškega sklada ter iz evropskih sredstev, zasebni kapital pa omogočijo zasebni vlagatelji, kot so poslovni angeli, korporacije in skladi zasebnega ali tveganega kapitala.

Višina nepovratnih sredstev je razdeljena na vložek Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) ter iz virov zasebnega financiranja. Sredstva so razdeljena po segmentih:

 • SPS neposredno zagotovi kapital od 100.000 do 600.000 eur, ko s skladom so-investirajo poslovni angeli ali pa skladi tveganega/zasebnega kapitala
 • SPS neposredno zagotovi sredstva od 200.000 do 600.000 eur, ko s skladom so-investirajo korporacije
 • Skupna višina javno zasebnega financiranja lahko znaša od 200.000 do 1.250.000 eur; posebej inovativna podjetja pa lahko pridobijo od 200.000 do 2.400.000 eur sredstev iz javno zasebnih investicij

Upravičeni stroški – za kaj porabiti sredstva?

Podjetja morajo pridobljeni kapital porabiti v okviru svojega poslovanja. Na primer, v hardware startupih so ta sredstva namenjena za razvoj in inovacije na področju strojne opreme ter za financiranje prodajnih kanalov, proizvodnje, oglaševalskih aktivnosti in drugo. Sredstva se ne smejo uporabiti za poplačilo obstoječih posojil, saj gre za to, da se porabijo v okviru osnovne dejavnosti startupa.

Družbena pogodba – sodelovanje med poslovnimi partnerji

Zagonska finančna spodbuda s so-investiranjem z zasebnimi vlagatelji je ugodna priložnost za vse, ki bi v tehnoloških startupih želeli vstopiti v širše sodelovanje med poslovnimi partnerji s podpisom družbene pogodbe, ki določa razmerje med Slovenskim podjetniškim skladom in drugimi družbeniki. SPS postane solastnik podjetja in oblikuje strokovni svet družbe, ki služi kot svetovalno telo pri strateških odločitvah podjetja, nadzoru nad poslovanjem in pri vzpostavljanju mehanizmov za zaščito donosa in obvladovanje tveganj.

Ali se na razpis lahko prijavijo vsi tehnološki startupi?

Na razpis se lahko prijavijo vsi tehnološki startupi, v tem primeru tudi hardware zagonska podjetja, vendar pa morajo izpolnjevati določene razpisne pogoje. Na splošno, so upravičenci lahko mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot d.o.o. ter starejša od 6 mesecev in mlajša od 5 let. Med drugimi pogoji za kandidiranje na razpis pa so tudi:

 • Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so pridobila investicijo od neodvisnega zasebnega vlagatelja, ki so lahko poslovni angeli, korporacije ali pa zasebni/tvegani skladi
 • Pomembno je, da podjetja v vlogi izkažejo, da imajo lasten razvoj in delujejo po inovativnem poslovnem modelu, kar nakazuje tudi na potencial rasti v prihodnosti
 • Podjetje že ustvarja prihodke iz dejavnosti

Ostale razpisne pogoje si lahko preberete na spletni strani SPS z naslovom https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93.

Kako poteka postopek financiranja od vloge do koriščenja sredstev?

V prvi fazi je najbolj pomembno informiranje. Za vsa vprašanja so vam na voljo v Slovenskem podjetniškem skladu. Lahko jim pišete na elektronski naslov info@podjetniskisklad.si, ali pa svetovalce pokličete na telefon 02 234 12 61 ali pa 02 234 12 41. Če želite biti obveščeni o aktualnih novicah in dogodkih, pa se lahko prijavite na e-novice.

Sicer pa celoten postopek financiranja od podaje vloge do koriščenja sredstev poteka po ustaljenih korakih:

 • Pridobitev zaveze za investiranje (dogovor o investiranju z zasebnim vlagateljem)
 • Priprava vloge (predstavitveni načrt s finančno prilogo)
 • Prijava na javni razpis z imenom SI-SK semenski kapital – so-investiranje (trenutno je rok za oddajo 30.6.2020)
 • Obdelava vloge z ocenjevanjem kriterijev
 • Podpis družbene pogodbe med podjetjem, investitorjem in SPS (sledi zahtevek za izplačilo)
 • Koriščenje finančne spodbude (izplačila v tranšah)
 • Udeležba v programih vsebinske podpore

Kako se prijaviti na razpis?

Vlogo v pisni obliki lahko oddate enostavno in hitro po navadni pošti ali pa jo dostavite na sedež Slovenskega podjetniškega sklada v Mariboru. Dokumentacijo lahko v recepciji sedeža SPS-a predložite vsak dan med 9. in 14. uro. Sicer pa je celotna vloga sestavljena iz več listin, kot so:

 • Prijavni list in prijavni vprašalnik
 • Dokumentacija zasebnega vlagatelja
 • Kopija aktualne verzije družbene pogodbe
 • Izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz bilančne izgube oziroma dobička
 • Organizacijska shema podjetja in življenjepis vodilnih oseb
 • Različna dokazila: dokazilo o zaposlitvah, o nekaznovanost in potrdilo FURS

Vsebinski programi in usposabljanja za startup podjetja

Podjetja, ki bodo izbrana na razpisu bodo poleg finančne spodbude prejela intenzivno vsebinsko podporo, ki vključuje različna usposabljanja, mreženja, povezovanja in mentorstva. Če se vaše startup podjetje ukvarja z razvojem strojne opreme, boste dobili priložnost, da se vključite v več kot 10 specializiranih programov usposabljanja, pri tem pa boste v okviru programa Startup Plus upravičeni tudi do izkušenega mentorja, ki vam bo pomagal pri povečanju in izboljšanju učinka prejete finančne spodbude.

Mentorski program je prilagojen vašemu poslovnemu modelu in poslovanju, na drugi strani pa boste lahko pridobili novo znanje, izkušnje in poznanstva z vključitvijo v programe usposabljanj, med katerimi je tudi naš vertikalni pospeševalnik HardwareSTART, ki je namenjen podjetjem v industriji strojne opreme. Med ostalimi programi so tudi:

 • SK Growth Camp pospeševalnik
 • NextRound usposabljanje za povezovanje startupov z investitorji
 • KorpoStart usposabljanje za povezovanje startupov s korporacijami
 • INTL program za internacionalizacijo, ki je specializiran za startupe
 • Udeležba na konferenci PODIM
 • Startup klinika – namenjena ukrepom za odpravo kritičnega tveganja startupov
 • Startup.si z nacionalno in mednarodno promocijo zagonskih podjetij
 • Različni teambuilding dogodki (povezovanje, mreženje, izobraževanje, druženje)

Ne pozabite, da se s 30.6.2020 bliža rok za prijavo na so-investiranje SI-SK. Vse informacije so vam na voljo na spletni strani https://startup-plus.podjetniskisklad.si/SI-SK/.

Donosno investiranje in pridobitev posojila na spletni platformi

donosno-investiranje

Klasična bančna posojila in naložbe v bančne depozite so izpodrinile oziroma prevzele nove tehnologije, ki nudijo donosno investiranje in pridobivanje posojil, ki so ugodna za podjetja. Investicijske spletne platforme so v porastu, saj podjetnikom nudijo fleksibilnost, varnost, dobre pogoje, preglednost naložb in dobre obrestne mere.

Tehnološki in hardware startupi imajo na začetku poslovne poti lahko težave s financiranjem, pri čemer sredstva potrebujejo za razvoj, nakup opreme in materialov. Velikokrat manjši tehnološki startupi ne dosegajo kreditnih pogojev pri bankah, zato se obračajo k alternativnim virom financiranja. Ena izmed takih naložbenih in kreditnih možnosti je slovenska investicijska platforma Nekster.

Investicijska platforma za posojilojemalce

Na spletni platformi za varno in donosno investiranje se združujejo tako posojilojemalci kot vlagatelji. Celoten cirkulacijski postopek poteka tako, da tehnološki startup lahko najprej odda vlogo in vso potrebno dokumentacijo za odobritev kredita. Platforma v sodelovanju z bonitetno hišo nato opravi dvostopenjsko preverjanje kreditne sposobnosti.

Če hardware zagonsko podjetje izpolnjuje vse pogoje, tedaj je posojilo odobreno. Platforma pa pri tem nudi ugodne pogoje, skupaj z ugodnimi obrestnimi merami na glavnico ter ostalimi pogoji, ki zmanjšujejo stroške kredita na dolgi rok. Zagonsko podjetje nato plačuje obroke posojila v dogovorjenem znesku in za vnaprej določeno časovno obdobje.

Naložbe v zavarovana posojila

Tehnološki startup pa lahko kasneje, ko je strojna oprema že lansirana na trg in se ustvarjajo prihodki iz tega naslova, investira sredstva na spletno platformo tako, da veže denar v določeno zavarovano posojilo, ki deluje kot depozit. Na kratko to pomeni, da vlagatelj delno financira posojilo, ki je objavljeno na platformi, za to pa dobi dobro obrestno mero.

Tako lahko tehnološka zagonska podjetja svoj kapital tudi plemenitijo in ustvarjajo donose. Dodaten zaslužek pa si je mogoče povsem enostavno izplačati na bančni račun, ko se ročnost naložbe izteče. Donosno investiranje v zavarovana posojila lahko na letni ravni ustvari od 5 do 10 odstotkov donosa.

Ne tvegana investicije z donosi

Tvegane naložbe so bolj primerne za vlagatelje, ki se spoznajo na različne naložbene možnosti in imajo dovolj virov, da si to lahko privoščijo. Tehnološki startupi in druga zagonska podjetja pa skrbno nadzorujejo odhodke in stroške, zato so naložbe smiselne le v primeru, da so varne oziroma so minimalne možnosti za izgube.

Prednost spletne platforme Nekster za donosno investiranje in ugodno pridobivanje posojil je v tem, da so vse naložbe zavarovane iz strani zavarovalnice, ki vlagatelju v primeru neizplačil posojilojemalca povrne glavnico in vse natečene obresti.

Registracija blagovne znamke za tehnološke startupe

registracija-blagovne-znamke

Registracija blagovne znamke je pomembna tudi za zagonska podjetja in tehnološke startupe, saj znamka predstavlja bogastvo organizacije. Stranke jih namreč povezujejo s podjetjem in njegovim ugledom, pri čemer intelektualna lastnina pomaga tudi razlikovati izdelke ali storitve podjetja od konkurentov na trgu.

Zato je potrebno intelektualno lastnino ustrezno pravno zaščititi in s tem vzpostaviti mehanizme, ki drugim podjetjem onemogočajo njeno uporabo. Pri tem je dobro vedeti, da lahko tudi ime startupa predstavlja znamko, pri čemer pa se mora ime registrirati in vpisati v register kot poslovno ali trgovsko ime.

Registracija blagovne znamke zmanjšuje pravne stroške

Veliko tehnoloških startupov je na začetku usmerjeno le v razvijanje inovativnih produktov. Pri tem pa velikokrat pozabljajo na pravno zaščito intelektualne lastnine ali pa na začetku poslovanja ne želijo namenjati finančnih sredstev v ta namen.

Na drugi strani pa pravni strokovnjaki poudarjajo, da je potrebno intelektualno lastnino registrirati že na začetku poslovanja, saj se s tem zmanjšujejo kasnejši pravni stroški, ki jih ima organizacija z dokazovanjem veljavnosti znamke in dokazovanjem obsega pravic.

Registracija blagovne znamke že pred pričetkom poslovanja

Tehnološki startupi lahko s pomočjo odvetnika, ki je specializiran na področju intelektualne lastnine, vložijo vlogo za zaščito znamke še pred pričetkom poslovanja oziroma uporabe. Urad za intelektualno lastnino bo vlogo obravnaval na podlagi tega, da zagonsko podjetje znamko že uporablja pri poslovanju ali pa na podlagi tega, da jo namerava uporabljati v prihodnje.

Razpoložljiva ali že zasedena znamka?

Preden zagonsko podjetje registrira intelektualno lastino, je potrebno natančno preveriti, ali je logotip morda že zaseden oziroma, ali ga že uporablja drugo podjetje. Prav tako je pomembno izbrati takšen logotip in simbole, ki niso podobni logotipu in simbolom druge organizacije.

To lahko med kupci ustvari precej zmede, saj lahko logotipa med seboj zamenjujejo, znamka podjetja pa se ne more dobro pozicionirati na trgu, še posebej, če gre za dva tehnološka startupa, ki se oba na primer ukvarjata s strojno opremo.

To lahko prinaša negativne posledice tudi iz vidika kršitev pravic, ki izhajajo iz zaščitene intelektualne lastnine. Registracija blagovne znamke je zato za tehnološka zagonska podjetja bolj enostavna, če razpoložljivost enakih ali podobnih logotipov pregleda in oceni pravni strokovnjak.

Zdrava pisarna – skrb za zaposlene v tehnološkem startupu

pisarna

Zdrava pisarna v tehnološkem startupu poskrbi za zaposlene in njihovo dobro počutje, medtem ko razvijajo nove ideje. Podjetje lahko za svoje delavce poskrbi na več načinov. Lahko jim omogoči razgibavanje in telesne vaje med delovnim časom ali pa z cenovno ugodnimi članarinami v športnih aktivnostih.

Med zdrave navade v službi pa zagotovo spada tudi raznovrstna prehrana, ki daje telesu nov zagon in energijo, tudi ob daljših delovnikih in v stresnih obdobjih, ko delavci v HardwareSTART pospeševalniku startupom pomagajo pri postavljanju proizvodnje, razvijajo ideje o prodajnih in nabavnih kanalih za strojno opremo in kujejo načrte za preboj izdelkov na tuje trge. Da bi zaposleni lažje in uspešneje prebrodili delovni dan, lahko v delovne prostore naročijo tudi dostavo sadja.

Pisarna z zdravimi zabojčki sadja

Strokovnjaki v tehnološkem startupu, kot so hardware inženirji, software inženirji in specializiran kader za delo v prodaji, se med malico na delovnem mestu lahko okrepčajo z lokalno pridelanim in svežim sadjem. Za dodatno poslastico pa je na voljo tudi okusno tropsko sadje, kot so banane, kiviji in drugo. Dostava sadja po vsej Sloveniji omogoča tudi naročila s sezonskim sadjem, kot so jagode.

Naročilo sadne košarice je povsem preprosto. Opravi ga lahko katerikoli zaposleni, ki tudi prevzame zabojček sadja, ko ga v zelo hitrem času dostavi ponudnik. Tako lahko delavec preko spletne strani odda naročilo, kjer izbere vrsto in količino sadja ter čas dostave. Plačilo pa je lahko enkratno ali pa kot izstavljen račun enkrat mesečno.

Zdrava pisarna s smoothiji polnimi vitaminov

Ponudnik dostave sadja nudi tudi dostavo svežih smoothijev v steklenih stekleničkah od 250 mililitrov. Smoothiji iz sadja, kot je banana, jagoda in mango, so v blenderju zmešani še z drugimi zdravimi sestavinami, ki zaokrožujejo okus. To je tudi špinača, limeta, meta, ingver in cimet.

Sveži smoothiji so polni vitaminov in mineralov in predstavljajo odlično alternativo napitkom, kot je kava in energijske pijače. Strokovnjaki v tehnološkem startupu tako lahko namesto jutranje močne kave ali popoldanske energijske pijače, ko že zmanjkuje energije za delo, popijejo zdrav smoothi in nadaljujejo z delovnimi obveznostmi s polno paro in večjo produktivnostjo.

Dostava sadja na različne dogodke

Ker HardwareSTART pospeševalnik startupov s strojno opremo organizira in vodi številne dogodke, praktične delavnice in srečanja, lahko na dogodkih udeležencem ponudi sveže sadje, ki ga ponudnik dostavi v estetskih zabojčkih. Startup pisarna, ki prireja dogodke, lahko na ta način poveže udeležence in poskrbi za zdravo in okusno malico.

Kako doseči ugodno fotokopiranje v hardware startupih?

fotokopiranje

Čeprav je večina hardware zagonskih podjetjih na področju strojne opreme usmerjena v digitalizacijo poslovanja in brezpapirno poslovanje, pa na vsakodnevni ravni vendarle potrebujejo v svojih pisarnah tudi zmogljive tiskalnike in multifunkcijske naprave za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje dokumentov.

Hardware startup podjetja so v večjem delu delovanja osredotočena na razvoj komponent in lansiranje produktov oziroma strojne opreme, a na drugi strani, kot vsako podjetje, uporabljajo tudi pisarniške storitve, saj sodelujejo z drugimi podjetji in so vpeta v poslovno okolje. Barvni tiskalnik ali multifunkcijska naprava sta zatorej nepogrešljivi tehnologiji. Kako pa lahko zagonska podjetja privarčujejo pri stroških materiala? Eno izmed rešitev nudi tudi mesečni najem naprav.

Najem naprav za fotokopiranje in tiskanje

Tehnološki startupi lahko pri izbranem ponudniku storitve, kot je slovenski Optiprint, najamejo zmogljiv barvni tiskalnik ali multifunkcijsko napravo. Velika prednost je v tem, da si podjetja z najemom znižajo mesečne stroške, saj so v fiksno mesečno najemnino zajete servisne storitve in kartuše s tonerjem.

Optiprint pa nudi tudi kopirne stroje, ki so primerni za bolj obremenjene pisarne. Stroškovno ugodno kopiranje in tiskanje dokumentov pa je še toliko bolj pomembno, če hardware startupi organizirajo različne dogodke, kjer med udeležence delijo tudi tiskane materiale, brošure in drugo.

Ugodno fotokopiranje z brezplačnimi servisnimi storitvami

Da se strokovnjaki v tehnoloških zagonskih podjetjih in podpornih programih, kot je HardwareSTART, lahko osredotočijo na svoje delo na področju razvoja strojne opreme, potrebujejo v pisarnah podporne storitve, ki jim ne jemljejo časa in s katerimi lahko privarčujejo na stroških, saj so to mlada podjetja, ki šele začenjajo z rastjo.

Ponudnik Optiprint z mesečnim najemom tehnologije za tiskanje, skeniranje in kopiranje poskrbi za nemoteno in brezhibno delovanje naprav. Tako startupom ni potrebno usmerjati časa in energije v iskanje servisnih ponudnikov, v primeru, da se na tiskalniku, kopirnem stroju ali multifunkcijski napravi pojavi okvara. Serviserji ponudnika namreč brezplačno popravijo okvaro v najkrajšem možnem času.

Brezskrbno tiskanje s paketi po meri

Vrhunski strokovnjaki v startupih podjetjih na področju razvoja hardware idej lahko z najemom barvnega tiskalnika, multifunkcijske naprave ali kopirnega stroja privarčujejo tudi na stroških materiala, kot je nakup kartuše s tonerjem. Optiprint namreč ponuja rešitev za brezskrbno tiskanje in fotokopiranje, saj kartuš ni potrebno menjavati. Skozi celotno obdobje najema se lahko uporablja ena kartuša.

Dodatne prihranke pa nudijo tudi paketi po meri. Tako hardware startupi plačajo le tisto kar potrebujejo, saj si lahko izberejo model naprave z različnimi funkcijami, zmogljivostmi ter črno belimi ali barvnimi izpisi.

HardwareSTART: Reportaža s prvega meetupa s Chipolom

HardwareSTART je edinstven program, ki je namenjen slovenskim hardware startupom. Cilj programa je hardware startupom pomagati v fazi testiranja produkta, pri izdelavi prototipa, izboljševanju prototipa ter zagonu množične proizvodnje.

Prejšnji teden je v Katapultu, ki deluje pod okriljem DEWESofta, potekal 1. HardwareSTART meetup. Namenjen je bil spoznavanju udeležencev s programom, prav tako pa sta se predstavili podjetji DEWESoft in Chipolo.

Po uvodnem pozdravu direktorice Katapulta, Urše Poznič Goršek, je sledil nagovor Boruta Borštnika, direktorja Zavoda mladi podjetnik, ki je potencialnim udeležencem razložil, zakaj je projekt HardwareSTART tako edinstven.

Program HardwareSTART

Gre za program, ki je namenjen slovenskim hardware startupom. Cilj programa je omenjenim startupom pomagati v fazi testiranja produkta, pri izdelavi prototipa, izboljševanju prototipa ter zagonu množične proizvodnje. Osnovali smo program, ki med drugim vključuje tudi aktivnosti povezovanja ključnih deležnikov tega okolja. Borut je poudaril, komu je HardwareSTART program namenjen:

 • Startupom, ki delujejo na področju razvoja hardwer opreme;
 • korporacijam, ki startupom na področju razvoja hardware opreme nudijo pomoč;
 • korporacijam, ki se želijo povezovati s startupi z namenom doseganja sinergij;
 • investitorjem bodisi v obliki uspešnih podjetnikov, poslovnih angelov ali v okviru državnih institucij, ki nudijo kapital;
 • podpornemu okolju za podjetja, ki so dejavna na tem področju.

Predstavitev podjetja Chipolo

Nato se nam je pridružil Primož Zelenšek, soustanovitelj uspešnega slovenskega podjetja Chipolo. Z Borutom sta diskutirala o pozitivnih in negativnih plateh hardware podjetništva.

Podjetje Chipolo se ukvarja z izdelavo in prodajo sledilnikov za dragocene predmete kot so ključi, denarnica in telefon. Na trgu delujejo že od leta 2013, ko se je ekipa zbiranja prvih finančnih sredstev lotila prek Kickstarter kampanje in na tak način uspešno zbrala kar nekajkrat višji znesek, kot so sprva načrtovali.

Chipolo je začel svojo zgodbo prav v Katapultu, kjer imajo proizvodnjo še danes. Na začetku so imeli 7 solastnikov, kasneje so se jim pridružili novi. Primož je govoril o tem, da je v podjetništvu pomembna tudi sreča. Eden od ustanoviteljev je imel namreč doma že utečeno polagalno linijo. S tem so se namreč elegantno izognili prvemu problemu, kako prepričati proizvajalca v svoj izdelek. Dodal je, da poslovnega načrta niso imeli, prav tako niso delali obširne analize trga.

Povedal je, da so prvi dve leti prihodki strmo rasli, zadnje leto pa se je rast umirila. Kot razlog navaja to, da so preveč razpršili prodajo, prav tako pa so bili nekoliko šibkejši v marketingu. Med svoje največje napake, ki so jih naredili na podjetniški poti, navaja veliko investicijo na širitev trga v Ameriko leta 2017, ki jim ni vrnila vloženega denarja, prav tako obžaluje premalo vložene energije v marketing.

Sicer njihova spletna prodaja beleži konstantnih 25 % vseh nakupov in tako je že od začetka. Na vprašanje publike, kaj šteje kot svoj večji uspeh, je navedel nagrado CES Innovation Award 2019.

Predstavitev podjetja DEWEsoft

Po pogovoru je zbrane pozdravil Mišo Gornik, vodja projektov v podjetju DEWESoft. Predstavil nam je svoje podjetje in poudaril, kako bo DEWESoft pomagal pri izvedbi projekta HardwareSTART.

DEWESoft je proizvajalec merilne tehnike in sodeluje z najpomembnejšimi podjetji iz avtomobilske, letalske in vesoljske tehnologije. V zadnjih letih so pomembne korake naredili v vesoljski tehnologiji in svoj pečat pustili v NASI.

DEWESoft ima na voljo številne stroje in opremo, ki bodo mladim, ki se bodo vključili v hardware pospeševalnik, pomagali na poti do uspešne zgodbe. Sledil je ogled prostorov DEWESoft. Predstavili so nam dosežke podjetja, pa tudi povedali zanimiva dejstva.

DEWESoft letno obdela kar 25 ton aluminija. Imajo več kot 200 zaposlenih, od tega 130 v Sloveniji in 100 drugod po svetu. Prihodke so v zadnjih desetih letih povečali za desetkrat – na lanskih 20 milijonov evrov. Kljub temu da večina razvoja ostaja v Sloveniji, večino prometa dosegajo na tujih trgih – v Ameriki, Evropi in Aziji. Glavni razlog za uspešno delo in prodajo vidijo v njihovem neprestanem razvoju,  zato vanj vlagajo 80 % dobička.

Pri vsem tem pa ne gledajo le na lastne uspehe, temveč pomagajo tudi mladim zagonskim podjetjem. Temu je namenjen podjetniški pospeševalnik Katapult.

V Katapultu podjetjem nudijo vse potrebne storitve, da lahko ta svoj prototip razvijejo v produkt. Ekipa Katapulta nudi pomoč pri pridobivanju neprofitnih virov financiranja, nabavi, administraciji, računovodstvu, postavitvi proizvodnje, svetovanju, najemu pisarniških prostorov po znižanih cenah in dostopu do logistične mreže že obstoječih podjetij.
Podjetnikom tako pomagajo skozi celoten proces, od prototipa do končnega izdelka. Obratujejo tri leta, njihove kapacitete pa so trenutno popolnoma zasedene, pravi direktorica katapulta, Urša Poznič Gorek.

Matej Žagar: »Če je človek delaven in se rad uči, mu lahko uspe marsikaj.«

Pri podjetju Mimateam so razvili nov produkt, Vitta Smile. Gre za pametni nastavek za zobno ščetko, ki uporabniku pomaga do boljših navad pri ščetkanju zob.

Matej Žagar je direktor podjetja Mimateam, ki na trgu deluje že od leta 2009. V njem so zaposleni Matej kot programer in sodelavca, ki delujeta na področju telekomunikacij in elektrotehnike. Dejavnost podjetja se nanaša na razvoj programske in strojne opreme ter poslovnih in mobilnih aplikacij. V zadnjem času pa se je ekipa podala še na področje razvoja lastnih elektronskih produktov. Njihov najnovejši produkt je pametni nastavek za zobno ščetko Vitta Smile.

Produkt se je lansko leto uvrstil na drugo mesto izmed top 10 MOS-ovih podjetniških talentov!

V razvitem svetu ima kar četrtina otrok težave z zobmi

Živimo v zelo hitrem tempu življenja in pogosto si vzamemo premalo časa za izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, kot je ščetkanje zob. Poleg tega je v hrani, ki jo vsakodnevno uživamo, čedalje več sladkorja.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije kar 92 % ljudi umivanju zob posveti premalo časa; manj kot 40 sekund, kar je odločno premalo. Ščetkanje zob naj bi trajalo približno 2 minuti. V razvitem svetu ima kar četrtina otrok težave z zobmi, v nerazvitem svetu pa več kot polovica.

Ideja za razvoj produkta

Produkti, ki uporabnika opozarjajo na to, ali je ustni higieni namenil dovolj časa in pozornosti, sicer že obstajajo, vendar pa so precej dragi oziroma zahtevajo uporabo posebnih ščetk.

»Ideja se je razvila iz lastnih potreb. Tudi sami imamo otroke. Spraševali smo se, na kakšen način bi jih lahko motivirali, da bi si dlje časa ščetkali zobe. Medtem ko smo razvijali nek drug produkt, smo ugotovili, da obstaja pomanjkanje na tem področju; da za klasično ščetko ni dopolnitve, ki bi omogočila takšno pomoč. Če si to želiš, moraš zamenjati obstoječo ščetko z električno ali sonično z debelejšim držalom. Pri tem lahko nastane kup težav, saj se je treba navaditi na nove ščetine, produkt enkrat na teden priključiti na ustrezen napajalnik ter kupovati posebne nastavke. V primeru uporabe produkta Vitta Smile pa dejansko ohraniš svojo zobno ščetko, na katero si že navajen in ki ti najbolj ustreza ter jo z nastavkom spremeniš v pametno.«

Držalo za zobno ščetko Vitta Smile

Vitta Smile je pametni nastavek za navadno zobno ščetko, ki se samodejno aktivira ob zaznavi gibov. Senzor, ki je vgrajen vanj, meri in beleži gibe pri ščetkanju zob. Ko se prižge zelena lučka, je to znak, da so zobje dovolj dobro očiščeni. Rdeča lučka oznanja, da je bilo za ščetkanje porabljenega premalo časa ali da je bilo gibanje ščetke pomanjkljivo. Produkt ima tudi opcijo starševskega nadzora, pri čemer lahko starši v roku ene ure od zaključka ščetkanja preverijo, če je otrok umivanju zob posvetil dovolj časa.

»Na vsakem posamezniku je, da si zobe ščetka pravilno, po za to določenih smernicah. Ta produkt pa pomaga pri izboljšanju teh navad

Pametna držala za ščetko Vitta Smile je trenutno možno kupiti zgolj prek spleta. Držalo je na voljo v štirih različnih barvah; v rdeči, zeleni, modri in rumeni. Na držalu so odtisnjeni tudi različni motivi, ki so zanimivi predvsem za otroke. V primeru nakupa produkta za namene poslovnih daril pa je držalo možno opremiti s poljubnim logotipom podjetja. Prednost produkta je v tem, da se ga kupi samo enkrat, potem pa se na vsakih nekaj mesecev zamenja zgolj baterije.

Razvoj produkta Vitta Smile

Pri razvoju produkta je bilo uporabljeno izključno interno znanje znotraj podjetniške ekipe. Sami so sestavili tudi algoritem, zasnovali programerski del in oblikovali ohišje. Vse komponente produkta so dobavljene s strani slovenskih proizvajalcev. Razvoj produkta je trajal skoraj dve leti. Je pa ekipa v stalnem stiku s stroko, ki jim podaja nasvete, kako bi lahko produkt še izboljšali.

Razvoj produkta je zahteval visoke začetne vložke, ki jih je ekipa zagotovila iz osnovnih dejavnosti podjetja.

Kaj pa morebitne težave pri samem razvoju produkta?

»Pri samem razvoju produkta je bilo kar nekaj težav. Z največjo težavo smo se srečali pri izdelavi prototipa. Model smo razvijali po principu 3D plastičnega printa. Naredili smo načrt, kako naj bi dejansko izgledal. Pomembno je bilo, da je izdelek vodotesen. Razvijali smo orodje za brizganje plastike, potem pa ugotovili, da produkt ni zagotavljal zadostne vodotesnosti in smo ga morali spremeniti. Morali smo spremeniti design in sam koncept, pri čemer so nastali novi stroški. Končni produkt je tako popolnoma drugačen, kot je bil na začetku.«

Ciljna publika so predvsem mlade družine

»Ciljna publika so tudi odrasli, ampak se osredotočamo predvsem na mlade družine z otroki, starimi od 3 do 10 let.«

Gre namreč za obdobje, v katerem se razvijejo navade ščetkanja zob, ki posamezniku pridejo zelo prav tudi kasneje v življenju. Pri negi zob je ključnega pomena poskrbeti za preventivo, da do kasnejših težav sploh ne bi prišlo. Sicer pa je Vitta Smile odličen pripomoček tudi za odrasle, da imajo v hitrem tempu življenja učinkovit opomnik za temeljito čiščenje zob.

Nastop na tuje trge

Ker je slovenski trg relativno majhen, nameravajo izdelek čim prej predstaviti tudi na tujih trgih.

»Trenutno je največji izziv uspešno predstaviti izdelek širši publiki in v tujini, ker ciljamo na globalni trg. Le tako lahko dovolj zrastemo in dosežemo želen uspeh.«

Nasveti mladim podjetnikom

Matej Žagar se je za samostojno pot odločil ob zaključku študija leta 2009, ko je bilo tudi obdobje gospodarske krize. V podjetništvu tako uspešno deluje že 10 let.

Kaj bi na podlagi bogatih izkušenj svetoval mladim podjetnikom?

»V podjetništvu je pomembno biti vztrajen in prilagodljiv. Treba je spremljati trg in se povezovati z ostalimi podjetniki. Ne se bati prositi za pomoč. Nasveti in informacije ti lahko pri poslovanju zelo koristijo. Sam rad sprašujem ljudi, saj le tako dobiš »feedback«. Če se nekdo loti podjetništva, mora imeti pravi produkt in seveda znanje. Ko sem se podal v podjetništvo, je bil vrhunec krize. Prišel sem direktno s fakultete. To je bil kar izziv, ampak vztrajnost se na dolgi rok izplača.«

Katere osebnostne lastnosti naj bi odlikovale podjetnika?

»Definitivno mora biti delaven. Treba je delati več kot 8 ur na dan; včasih tudi 12, 14 ali 16. Če je človek deloven in če se rad uči oziroma je dojemljiv za učenje, mislim, da mu lahko uspe marsikaj. Pomembno je imeti tudi pozitiven pogled in jasno usmerjenost k nekemu cilju. Tudi če hočeš doseči nekaj večjega, si je treba najprej zadati majhne cilje, ki jih lahko odkljukaš na tedenski bazi. Pri tem začutiš zadovoljstvo, da si nekaj naredil. Večji problem moraš razdeliti na več manjših, da imaš motivacijo za vnaprej.«

Kako vzpostaviti uspešno hardware podjetje?

Napotki za uspešno poslovanje

Podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem strojne opreme, se srečujejo s številnimi izzivi. Od drugih panog se ločijo po tem, da so vstopni stroški precej visoki. Poleg tega običajno preteče precej časa od ideje do njene realizacije v obliki načrtovanega produkta.

Podjetniki, ki že nekaj časa uspešno delujejo v tej panogi, so podali nekaj nasvetov, kako vzpostaviti uspešno hardware podjetje.

Enostavnost produkta za uporabo

Ko načrtujete produkt, ki ga boste čez čas predstavili trgu, se osredotočite na preprostost. Izdelek naj bo enostaven za uporabo in naj vsebuje čim manj funkcij. Izkušnje kažejo, da se taki izdelki najbolje obnesejo in požanjejo največji uspeh. Naj naštejemo le nekaj primerov: iPod, iPhone, Google in Gmail. Vsi ti izdelki so zmagali v bitki z nekaterimi podobnimi, ampak kompleksnejšimi tekmeci.

Ne bojte se podati v to panogo

Res je, da delovanje v hardware panogi zahteva veliko znanja, časa, stroškov in virov, vendar naj vas to ne zaustavi. Če si želite delovati v tej panogi in imate dobro poslovno idejo, delajte na tem, da vam uspe. Zanimanja za inovativne tehnološke naprave bo vedno dovolj.

Minimizirajte tveganja

Glede na to, da je v hardware industriji pot od ideje do prvih prihodkov dolga, skušajte lansirati produkt na način, da se boste izognili nepotrebnim stroškom in privarčevali, kjer je to možno.

Na marketingu delajte že od samega začetka

Da bi uspešno delovali na tem področju, ne potrebujete le dobrega produkta. Zelo pomembno je, da zanj izve čim več ljudi, sicer bo ves trud v zvezi z razvojem zaman. Ne čakajte torej na končno verzijo produkta. Smiselno je, da začnete z marketinškimi dejavnostmi čim prej; torej že sočasno z razvojem izdelka.

Razvijajte produkt, ki ga trg potrebuje

Številnim posameznikom se ideja o določenem produktu utrne iz reševanja nekega individualnega problema, s katerim se sami srečujejo. To je sicer lahko odlično izhodišče za snovanje nečesa novega. Vseeno pa se je pred začetkom razvijanja produkta smiselno vprašati, če gre zgolj za nek osebni problem ali za nekaj, kar tudi številni drugi ljudje potrebujejo oziroma si želijo. Če ima produkt veliko dodano vrednost za širšo množico ljudi, je to vsekakor dobra popotnica za njegovo lansiranje na trg.

Ne ukvarjajte se preveč z malenkostmi

Glede na to, da je v hardware industriji razvoj produkta že tako in tako zamuden, si ne otežujte dodatno procesa. Če se boste preveč ukvarjali z malenkostmi, kaj vse bi bilo treba še izboljšati, boste izgubili veliko dragocenega časa in seveda denarja. Veliko bolj smiselno je trgu predstaviti najbolj osnovno različico produkta, ki jo lahko lansirate v najkrajšem času. Ko boste dobili prve odzive nanj in se bo ta nekoliko “prijel”, pa nastopi čas, da se lotite potrebnih izboljšav in izdelek dodelate.

Izdelek zasnujte za proizvodnjo

Nekaj je imeti idejo o tem, kakšen naj bi izdelek bil, nekaj drugega pa narediti tak načrt izdelka, ki bo primeren za proizvodnjo. Že od začetne ideje dalje je dobro imeti jasne predstave o tem, kaj je možno izvesti in na kakšen način. Sicer lahko prepozno ugotovite, da vaša ideja ni tehnično izvedljiva. Če praktičnega hardware znanja nimate v svoji ekipi, se povežite z osebo z ustreznimi izkušnjami na tem področju, ki vam bo pomagala z napotki.

Vključujte potencialne stranke v sam proces

Že v fazi razvoja produkta je smiselno oblikovati krog privržencev, ki jih bo vaš izdelek zanimal. V sam proces jih v čim večji meri vključujte. Poslušajte njihove predloge, kakšen produkt si želijo. Tako boste lahko izdelek v največji meri prilagodili njihovim željam.

Povežite se z drugimi hardware podjetji

Veliko lažje vam bo, če ne boste sami, ko se boste podali na to področje. Navežite stike s podjetniki, ki že nekaj časa uspešno delujejo v tej panogi. Učite se od njih, kako lahko izboljšate poslovanje in rešujete vsakodnevne zagate.

Pripravite se na težave

Glede na kompleksen proces hardware podjetij, ki ga morajo izpeljati od ideje do končnega produkta, je treba vzeti v zakup, da stvari verjetno ne bodo šle (povsem) po načrtu. Ker je v igri toliko akterjev in procesov, se lahko vmes kaj zalomi. Na težave se boste lahko veliko bolje odzvali, če se boste nanje prej pripravili. Zamislite si torej, kaj gre lahko v posamezni fazi narobe in kako boste to reševali, če pride do take situacije.

Previdno izberite podjetniško ekipo

Ne hitite, ko se odločate za poslovno sodelovanje z nekom, s komer nameravate delati na določenem produktu. Za tako sodelovanje izberite ljudi, ki jim lahko zaupate in s katerimi ste po možnosti na podobnih področjih sodelovali v preteklosti. Prepričajte se, da imate z bodočimi sodelavci enake cilje v zvezi s podjetjem in da ste zmožni odprto komunicirati in sproti reševati morebitne konflikte.

Bodite prisotni na družabnih omrežjih

Družabna omrežja so odlično novodobno orodje za komuniciranje z vašimi privrženci. Tako boste glas o novem produktu najhitreje in najceneje razširili med ljudi. Poleg tega vam bodo vse povratne informacije o produktu prišle zelo prav. Uporabili jih boste lahko že v fazi snovanja izdelka kot tudi po lansiranju na trg; za uvedbo potrebnih izboljšav. Bodite čim bolj aktivni in redno objavljajte vsebine, ki bi lahko zanimale vašo ciljno publiko.

Spremljajte finančno stanje

Pomembno je, da tekom samega procesa stalno spremljate finančni tok in ga skušate čim bolj maksimirati. Razmislite, katerim stroškom se lahko izognete. Izhajajte iz vsote, ki vam je v določeni fazi na voljo. Verjetno si ne želite, da bi vam financ na neki točki zmanjkalo, saj se s tem lahko ustavi celotno poslovanje. Zato bodite premišljeni na tem področju.

Uporabnost produkta v vsakodnevnem življenju

Ko se odločate za produkt, ki ga boste zasnovali, je smiselno oblikovati takega, ki ga bodo ljudje lahko uporabili v svojem vsakodnevnem življenju. Bolj kot bo njegova uporaba vsestranska in praktična, večje možnosti so, da ljudje brez njega kmalu “ne bodo več mogli živeti”.

Slovenski startupi, ki delujejo v panogi razvoja strojne opreme

Slovenska hardware podjetja (Vir: Pixabay)

Startupi, ki delujejo na področju strojne opreme oziroma hardware startupi, se v številnih ozirih razlikujejo od podjetij, ki delujejo v drugih panogah. Za uspešno lansiranje strojne opreme so namreč zahtevana poglobljena znanja, ustrezno uspodobljen kader, hkrati se je treba povezati z dobavitelji primernih komponent, ki jih potrebujemo pri proizvodnji. Od ideje do končnega produkta običajno preteče kar nekaj časa, vložiti pa je treba tudi večje denarne vsote. So pa tovrstna podjetja zelo pomembna za celotno gospodarstvo.

Predstavljamo vam nekaj slovenskih startupov, ki delujejo na področju razvoja strojne opreme.

MedicoApps

Razvoj tehnologij v letalstvu je v zadnjih letih precej napredoval, predvsem pri navigacijskih in nadzornih sistemih letenja. Kljub temu se sistemi za spremljanje psihofizičnega stanja pilotov v tem čas niso bistveno spremenili oziroma izboljšali. Je pa ta vidik zelo pomemben pri zagotavljanju varnosti potnikov na letalu. Celjsko zagonsko podjetje MedicoApps se je odločilo narediti nekaj na tem področju. Ekipa je zasnovala posebno uro Flysentinel za pilote z nadzornim sistemom.

Ura Fylsentinel je zadolžena za to, da spremlja psihofizično stanje pilotov. Nadzira srčni utrip, telesno temperaturo in nasičenost kisika v krvi. Poleg tega spremlja zunanje parametre kot so temperatura okolja, vlažnost, hrup, ogljikov monoksid, G – sile in GPS koordinate. V primeru če zazna težave, poda pilotu napotke, kako si lahko pri tem pomaga. Če pride do nesreče, naprava samodejno izvede klic v sili in sporoči točne koordinate, kje se letalo nahaja.

Startup MedicoApps sta ustanovila Primož Grajžl in Gregor Poglajen. Oba sta pilota in člana AK Celje. Pri razvoju produkta sta združila računalniška in medicinska znanja, saj je Poglajen kardiolog. Razvoj produkta je trajal dve leti. Po lansiranju na trg je ekipa zgolj v treh tednih zbrala 100 prednaročil od pilotov in letalskih navdušencev. Naročila so prejeli z Danske, Norveške, Švedske, Velike Britanije, največ pa iz Nemčije.

Chipolo

Chipolo je pametni obesek, ki je namenjen sledenju vrednejših stvari, ki jih uporabljamo na dnevni bazi. To so ključi, denarnica, telefon in drugo. Obesek deluje prek bluetooth tehnologije in pametnega telefona, na katerega je treba pred uporabo naložiti aplikacijo. Z njo spremljamo oddaljenost iskanega predmeta. Pri iskanju predmeta se sproži tudi zvočni alarm, s katerim predmet lažje najdemo.

Pametni obesek Chipolo je bil skozi zadnja leta deležen številnih izboljšav. Tako je zdaj na voljo vodoodporen produkt, kateremu lahko uporabnik sam zamenja baterije. Na voljo je tudi Chipolo Card, ki se oblikovno prilega obliki denarnice. Novejša verzija obeska deluje tudi po principu GPS, kar pomeni, da lahko izbran predmet zasledimo na poljubni razdalji. Zaradi povpraševanja uporabnikov po posebni verziji, s katero bo možno izslediti tudi hišne ljubljenčke in otroke, ekipa dela tudi na razvoju te funkcionalnosti.

Chipolo je tehnološki startup s sedežem v Trbovljah. Ekipa se je leta 2013 odločila, da zanimanje za produkt preveri prek platforme za množično financiranje Kickstarter. Pri tem so bili zelo uspešni, saj so za Chipolo zbrali rekordnih 293 tisoč dolarjev.

Feelif

Živimo v digitalni dobi in za sodoben način življenja je pridobivanje informacij bistvenega pomena. Te so večinoma dostopne v digitalni obliki, kar pa predstavlja velik problem slabovidnim in slepim osebam, saj so tovrstne informacije zanje težje dostopne.

Reševanja tega problema se je lotilo trzinsko podjetje Feelif. Ideja se je leta 2013 porodila Željku Khermayerju, ki se je po ogledu dokumentarnega filma na to temo odločil, da bo skušal slepim in slabovidnim pomagati po svojih najboljših močeh. Podjetje je bilo ustanovljeno dve leti pozneje, leta 2015. Njegova vizija je razvijati in izdelovati informacijske sisteme za slepe in slabovidne.

Feelif je interaktivni muzejski pripomoček, ki ga je ekipa razvijala več kot leto dni. Ideja je, da bi s takimi napravami opremili muzeje. Tako bi lahko slepa ali slabovidna oseba samostojno spoznavala muzejske vsebine s pomočjo lokatorjev položaja v prostoru. Ob nagovoru slovenskih muzejev so vsi pokazali zanimanje. Eden prvih, ki je to rešitev vzel za svojo, je Čebelarski muzej Radovljica.

Movalyse

Movalyse je ljubljanski startup, ki je do sedaj razvil že tri produkte, ki so namenjeni motoristom. Pri tem sta dve napravi namenjeni zagotavljanju večje varnosti motoristov v prometu, tretja pa preprečuje krajo motocikla.

Njihov prvi produkt, Smart turn system (STS), poskrbi za samodejni izklop smernikov na motociklu v trenutku, ko je bil levi ali desni zavoj zaključen. Drugi produkt, Smart broke module (SBM), poskrbi za prižig zavornih luči, ko motorist namesto z zavorami zavira z agregatom.

Tretja naprava, ki jo je ekipa razvila, se osredotoča na enega največjih strahov, ki so jim ga zaupali motoristi, in sicer strah pred krajo motorja. Tako je prišlo do lansiranja produkta Vigo. Ta je izdelan tako, da zazna vsak premik in dogajanje v okolici motocikla. Pri tem neprestano komunicira s strežnikom. V trenutku, ko pride do nepričakovanega premika, obvestilo o tem pošlje lastniku na mobilni telefon. Hkrati z elektronskim sledilnikom spremlja lokacijo motorja, kar olajša naknadno delo policije. GPS sledenje pri tem pokriva lokacije po celotni Evropi pa tudi v Bosni in Srbiji.

Mimateam

Podjetje Mimateam na trgu deluje že 10 let, vendar pa se je do pred kratkim ukvarjalo predvsem s software rešitvami oziroma programiranjem. V zadnjem času so se podali še na področje razvoja elektronskih naprav. Tako je prišlo do razvoja pametnega nastavka Vitta Smile.

Gre za nastavek, ki ga lahko uporabljamo v kombinacijo s skoraj katerokoli zobno ščetko. Ob uporabni zobne ščetke se nastavek aktivira in začne beležiti časovno komponento in intenzivnost krtačenja. Ko so zobje dovolj dolgo ščetkani, se prižge zelena lučka.

Produkt je še posebej primeren za otroke, ki se še učijo poskrbeti za ustno higieno. V zvezi z zobmi je veliko bolje delati na preventivi, preden pride do resnih težav. Nastavek Vitta Smile ima tudi funkcijo starševskega nadzora. Tako lahko starši eno uro po ščetkanju zob preverijo, če so si njihovi otroci zobe umivali dovolj časa.