Katapult je podjetniški pospeševalnik, primarno namenjen podjetjem s fizičnim produktom. Podjetnikom pomagamo pri industrializaciji, da pohitrimo rast njihovih podjetij.

Naša misija

Misija Katapulta je odpiranje novih delovnih mest v Zasavju s podporo startupov, ki izdelujejo fizične produkte.

Naša vizija

Ustvarjamo okolje, kjer podjetniki lahko dobijo potrebno podporo in pomoč za hitrejšo ter učinkovitejšo rast njihovih podjetij.

Naše vrednote

Transparentnost, empatičnost, integriteta, nesebičnost, pogum, požrtvovalnost, skromnost, vztrajnost.

STEBRI KATAPULTA

Katapult je sestavljen iz treh glavnih stebrov:

1. Sistem Katapult

je podporno okolje, ki družbam pomaga do profitabilnosti.

2. Sistem servisnih storitev

ponuja startup, micro, malim in srednje velikim podjetjem dostop do vseh potrebnih podpornih storitev za izvajanje njihovih dejavnosti.

3. Usposabljanja

so namenjena izobraževanju posameznikov, s ciljem povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela