Hardware podjetja so tista tehnološka podjetja, ki se osredotočajo na snovanje fizičnih produktov. Za lansiranje želenega produkta je treba pridobiti ustrezne komponente z želenimi lastnostmi, načrtovati celoten proizvodni proces, sodelovati s številnimi akterji in pridobiti vsa potrebna znanja s specifičnega področja.

Od ideje do lansiranja produkta običajno preteče precej časa. V samem proizvodnem procesu so prisotni številni postopki in akterji, zaradi česar obstajajo večje možnosti za morebitne zaplete in zamude glede na predvidene roke. Prav tako je za tovrstna podjetja značilno, da morajo vložiti veliko finančnih sredstev, da bi lahko vzpostavila osnovno poslovanje.

Primerjava med software in hardware podjetji

Da bi lažje razumeli princip delovanja hardware podjetij, jih bomo primerjali s tistimi, ki delujejo na področju software-a, torej programske opreme. Pri software podjetjih gre lahko za snovanje nove aplikacije oziroma spletne strani. Tega se lahko loti skoraj vsak, ovire za začetek dejavnosti so majhne. Poleg tega je možno na področju software-a delovati v relativni izolaciji; doma za zaprtimi vrati brez potrebe po sodelovanju z drugimi.

Pri hardware podjetjih pa stvari niso tako enostavne. Da bi bil končni produkt lahko lansiran na trg, mora v verigo vstopiti več akterjev in različnih postopkov. Treba je najti ustrezne dobavitelje komponent, organizirati proizvodnjo in pridobiti številna znanja, ki nam bodo omogočala lansiranje optimalnega produkta. Prav zato so začetni stroški v primerjavi s software podjetji precej visoki.

Ključni izzivi, s katerimi se srečujejo hardware startupi

Ustanovitelji hardware startupov so povedali, kateri so največji izzivi, s katerimi se spopadajo oziroma so se spopadali na začetku poslovanja.

Proizvodni proces

Kot smo že omenili, je proizvodni proces v tovrstnih podjetjih precej dolgotrajen. Treba se je namreč povezati z ustreznimi dobavitelji in zagotoviti vse potrebne komponente, nato pa vzpostaviti optimalno proizvodnjo, prek katere bomo prišli do želenega produkta.

Izprašani podjetniki so povedali, kateri del proizvodnje jim predstavlja največ preglavic; Na prvo mesto so uvrstili zagotavljanje kakovosti v vsaki fazi proizvodnega procesa. Pod drugo točko so navedli problematiko najti pravi design produkta. Pod tretjo točko so umestili financiranje same proizvodnje.

Ena izmed precej perečih težav, ki so jo hardware podjetniki sicer uvrstili na 6. mesto, je najti ustrezne dobavitelje za posamezne komponente. Glede na pričevanja podjetnikov, znaša povprečen čas, ki je potreben za to, da podjetnik najde ustreznega dobavitelja za določeno komponento, nekoliko daljši od 3 mesecev.

Proces snovanja hardware produktov je kompleksen in dolgotrajen (Vir: Pixabay)
Proces snovanja hardware produktov je kompleksen in dolgotrajen (Vir: Pixabay)

Zamude pri lansiranju produkta

Nepričakovane zamude glede na predviden rok lansiranja produkta so pri hardware podjetjih precej pogost pojav. Zaradi kompleksnega proizvodnega procesa namreč obstaja večja verjetnost, da pride v kateri od faz do nenačrtovanega zastoja.

Ne gre pa za problem, s katerim se srečujejo zgolj novonastala podjetja. Težave z zamudami glede na načrtovane roke lansiranja imajo tudi uveljavljena hardware podjetja kot je npr. Apple.

Povprečna zamuda pri lansiranju novih produktov znaša pri hardware podjetjih 15,6 tednov. Najpogostejši vzrok zanje je v sami proizvodnji. Pogosto so za zamude odgovorni proizvajalci sami ali dobavitelji surovin.

Proces zaposlovanja

Podjetniki, ki delujejo v tehnoloških podjetjih, imajo tudi večje težave s področjem zaposlovanja v primerjavi s podjetniki, ki delujejo v drugih panogah. V takih podjetjih mora namreč delovati kader s specifičnimi znanji in izkušnjami, do katerega je težje dostopati, saj takega kadra pogosto primanjkuje.

Kar v 78 % izmed izprašanih hardware podjetij so se že srečali s težavami, ko so iskali primeren kader. Delovna mesta, za katere je v takih podjetjih najtežje najti primerne ljudi, so naslednja: hardware inženir, software inženir in kader za delo v prodaji.

Pridobivanje investicij

Kako pa je s pridobivanjem investicij v hardware panogi? V sklopu raziskave se je preučevalo, kakšne so v tem oziru razlike med Severno Ameriko in Evropo. Ugotovljeno je bilo, da kar 69 % evropskih hardware podjetij prejme finančna sredstva investitorjev za svoje delovanje. Po drugi strani investicijo prejme zgolj 17 % ameriških hardware startupov.

Kljub temu, da je stopnja investiranja pri ameriških podjetjih precej manjša, pa je povprečen znesek, ki ga prejme ameriški hardware startup precej višji. Evropski hardware startupi prejmejo povprečen znesek v višini nekaj več kot 460.000 dolarjev, ameriški startupi pa nekaj več kot 909.000 dolarjev. Gre torej za še enkrat višje zneske.

Kateri pa so največji izzivi, s katerimi se srečujejo hardware startupi, ko se povezujejo s potencialnimi investitorji? Izprašani podjetniki so povedali, da jim največji izziv predstavlja najti ustreznega investitorja, ki bi podpiral tovrstna podjetja. Med težji del spada tudi odgovarjanje na vprašanja, ki jih postavljajo investitorji. Velikokrat jih namreč postavljajo investitorji, ki nimajo izkušenj pri delovanju v tovrstni panogi.

Drugi izzivi

Ker je pri hardware podjetjih lansiranje novega produkta tako zamudno, obstajajo večje možnosti, da taka podjetja z lansiranjem novega izdelka prehitijo druga podjetja z že utečeno proizvodnjo. Rešitev tega problema bi bil najti alternativne možnosti, ki se jih težje posnema.

Če podjetje za izdelavo določenega produkta potrebuje komponento, ki jo lahko zagotavlja le en do dva dobavitelja, se lahko pojavi velik problem, če ta dobavitelj na neki točki preneha s proizvodnjo.

Velikokrat gre določen produkt skozi številna testiranja, preden je lahko lansiran na trg. To spet pomeni podaljšanje celotnega postopka.

Obeti glede hardware panoge v prihodnje

Ustanovitelji hardware startupov so bili vprašani tudi, kakšna je po njihovem mnenju prihodnost tehnoloških podjetij. Več kot 50 % vprašanih je odgovorilo, da menijo, da se bo ta panoga obetavno razvijala tudi v prihodnje in da se bodo na hardware področju tudi vnaprej odpirale številne možnosti za delovanje.