Kako pomembna je registracija znamke za tehnološke startupe?

registracija-znamke-za-tehnoloske-startupe

Pravna zaščita oziroma registracija znamke je pomembna za podjetja v vseh panogah. Poseben poudarek pa je na razvojnih in inovativnih mladih zagonskih podjetjih, ki s svojimi produkti vstopajo na domače in mednarodne trge ter pri tem potrebujejo dobro zgrajeno blagovno znamko, ki jim bo pomagala do uspeha in prepoznavnosti.

Zaščita intelektualne lastnine ni pomembna le iz pravnega vidika, temveč daje tehnološkemu startupu tudi prednost v razlikovanju njihovih inovativnih produktov od produktov konkurenčnih podjetij, ki se borijo za svoj delež na trgu strojne opreme. V to je vpleten tudi vidik marketinga, saj znamka zastopa ugled zagonskega podjetja in mu pomaga, da kupci produkte lažje najdejo in identificirajo s podjetjem. S tem se gradi tudi dolgoročno zaupanje in oblikujejo se nakupne navade.

Registracija znamke povečuje vrednost podjetja

Zaščitni znak povečuje vrednost podjetja, še posebej, če zagonsko podjetje raste in povečuje svoj tržni delež. V bilančnem izkazu spada blagovna znamka pod premoženje podjetja, saj se smatra kot kapital, v katerega je startup vložil sredstva. Zaščitni znak lahko hardware podjetje uporabi za svoje tržne strategije, zato da bi povečal prepoznavnost izdelkov in pritegnil več kupcev. Med drugim je mogoče znamko unovčiti na več načinov, kot na primer:

  • Uporaba zaščitnega znaka tudi pri drugih produktih ali storitvah
  • Prodaja licence za uporabo znamke drugim podjetjem, denimo pri franšizingu
  • Večja perspektiva za pridobitev poslovnega posojila
  • Vrednost podjetja je ocenjena z višjimi zneski ob morebitni prodaji podjetja

Registracija znamke preprečuje pravne zaplete v prihodnosti

Znano je, da se zagonskim podjetjem na področju tehnologije in razvoja inovativnih produktov priporoča čimprejšnja pravna zaščita znamke, najbolje že ob ustanovitvi. Vpis v register pomaga preprečiti prihodnje težave na pravnem področju, saj podjetje tvega tožbo iz strani konkurence za neupravičeno uporabo intelektualne lastnine. Da do tega ne bi prišlo, je potrebno startup zaščititi pred pravnimi nesoglasji na dva načina:

  • Zaščita imena: zaščitni znak predstavlja celotno podjetje in se navezuje na različne segmente, saj podjetja znak uporabljajo na svoji spletni strani, marketinških aktivnosti in drugod. Ob pridobitvi izključne pravice se prepreči nedovoljena uporaba tretjih oseb, saj konkurenca ne more registrirati že zasedene znamke.
  • Zaščita izdelkov: podjetje z zaščito intelektualne lastine zaščiti tudi svoje izdelke ali storitve. Na primer, če startup uporablja že zasedeno znamko, mora na zahtevo konkurence nato spremeniti celotno embalažo, morda celo zasnovo izdelka.

Prva registracija znamke traja deset let

Ko tehnološki startup vpiše znamko v register, začne trajati pravica do uporabe intelektualne lastnine za nadaljnjih deset let. Nato pa je potrebno dokumentacijo le obnoviti. Za celoten postopek je najbolje najeti pravnega strokovnjaka, ki je specializiran na tem področju. Sama izbira o elementih znamke pa je prepuščena idejam in domišljiji podjetnikov v startupih.

Proces izbire ustrezne blagovne znamke zajema več faz. Najprej je potrebno raziskati različne možnosti in preveriti, ali je zaščitni znak morda že zaseden. Prav tako je pomembno, da izbrani znak ni podoben drugim znamkah, saj bi to pri kupcih ustvarilo precejšnjo zmedo, zgodi pa se lahko celo, da Urad za intelektualno lastnino ne bo opravil vpisa, saj registracija znamke vključuje le tiste znake in simbole, ki so edinstveni.