Program Startup Plus v okviru Slovenskega podjetniškega sklada skupaj z neodvisnimi zasebnimi vlagatelji zagotavlja lastniško financiranje vsem hitro rastočim in inovativnim mladim podjetjem, ki se nahajajo v začetnih fazah razvoja. So-investiranje s finančno spodbudo je idealna priložnost tudi za hardware podjetja.

Finančna spodbuda v obliki nepovratnih sredstev je namenjena mladim podjetjem, vključno s tehnološkimi startupi, ki v semenski fazi poslovanja potrebujejo sredstva za zagon, kar omogoča hitro rast tako na mednarodnih kot na domačih trgih. Rok za oddajo dokumentacije se izteče 30.6.2020, zato priporočamo, da pohitite s prijavo na razpis. Za izvedbo financiranja so razpisana sredstva v višini 1.250.000 eur, sklad pa načrtuje, da bo s tem denarjem lahko podprl od dva do pet podjetij.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih prejmejo podjetja

Sredstva, ki jih podjetje pridobi po več obrokih oziroma tranšah, so sestavljena tako iz javnega kot zasebnega kapitala. Javni kapital v programu Startup Plus je sofinanciran iz Slovenskega podjetniškega sklada ter iz evropskih sredstev, zasebni kapital pa omogočijo zasebni vlagatelji, kot so poslovni angeli, korporacije in skladi zasebnega ali tveganega kapitala.

Višina nepovratnih sredstev je razdeljena na vložek Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) ter iz virov zasebnega financiranja. Sredstva so razdeljena po segmentih:

 • SPS neposredno zagotovi kapital od 100.000 do 600.000 eur, ko s skladom so-investirajo poslovni angeli ali pa skladi tveganega/zasebnega kapitala
 • SPS neposredno zagotovi sredstva od 200.000 do 600.000 eur, ko s skladom so-investirajo korporacije
 • Skupna višina javno zasebnega financiranja lahko znaša od 200.000 do 1.250.000 eur; posebej inovativna podjetja pa lahko pridobijo od 200.000 do 2.400.000 eur sredstev iz javno zasebnih investicij

Upravičeni stroški – za kaj porabiti sredstva?

Podjetja morajo pridobljeni kapital porabiti v okviru svojega poslovanja. Na primer, v hardware startupih so ta sredstva namenjena za razvoj in inovacije na področju strojne opreme ter za financiranje prodajnih kanalov, proizvodnje, oglaševalskih aktivnosti in drugo. Sredstva se ne smejo uporabiti za poplačilo obstoječih posojil, saj gre za to, da se porabijo v okviru osnovne dejavnosti startupa.

Družbena pogodba – sodelovanje med poslovnimi partnerji

Zagonska finančna spodbuda s so-investiranjem z zasebnimi vlagatelji je ugodna priložnost za vse, ki bi v tehnoloških startupih želeli vstopiti v širše sodelovanje med poslovnimi partnerji s podpisom družbene pogodbe, ki določa razmerje med Slovenskim podjetniškim skladom in drugimi družbeniki. SPS postane solastnik podjetja in oblikuje strokovni svet družbe, ki služi kot svetovalno telo pri strateških odločitvah podjetja, nadzoru nad poslovanjem in pri vzpostavljanju mehanizmov za zaščito donosa in obvladovanje tveganj.

Ali se na razpis lahko prijavijo vsi tehnološki startupi?

Na razpis se lahko prijavijo vsi tehnološki startupi, v tem primeru tudi hardware zagonska podjetja, vendar pa morajo izpolnjevati določene razpisne pogoje. Na splošno, so upravičenci lahko mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot d.o.o. ter starejša od 6 mesecev in mlajša od 5 let. Med drugimi pogoji za kandidiranje na razpis pa so tudi:

 • Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so pridobila investicijo od neodvisnega zasebnega vlagatelja, ki so lahko poslovni angeli, korporacije ali pa zasebni/tvegani skladi
 • Pomembno je, da podjetja v vlogi izkažejo, da imajo lasten razvoj in delujejo po inovativnem poslovnem modelu, kar nakazuje tudi na potencial rasti v prihodnosti
 • Podjetje že ustvarja prihodke iz dejavnosti

Ostale razpisne pogoje si lahko preberete na spletni strani SPS z naslovom https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93.

Kako poteka postopek financiranja od vloge do koriščenja sredstev?

V prvi fazi je najbolj pomembno informiranje. Za vsa vprašanja so vam na voljo v Slovenskem podjetniškem skladu. Lahko jim pišete na elektronski naslov info@podjetniskisklad.si, ali pa svetovalce pokličete na telefon 02 234 12 61 ali pa 02 234 12 41. Če želite biti obveščeni o aktualnih novicah in dogodkih, pa se lahko prijavite na e-novice.

Sicer pa celoten postopek financiranja od podaje vloge do koriščenja sredstev poteka po ustaljenih korakih:

 • Pridobitev zaveze za investiranje (dogovor o investiranju z zasebnim vlagateljem)
 • Priprava vloge (predstavitveni načrt s finančno prilogo)
 • Prijava na javni razpis z imenom SI-SK semenski kapital – so-investiranje (trenutno je rok za oddajo 30.6.2020)
 • Obdelava vloge z ocenjevanjem kriterijev
 • Podpis družbene pogodbe med podjetjem, investitorjem in SPS (sledi zahtevek za izplačilo)
 • Koriščenje finančne spodbude (izplačila v tranšah)
 • Udeležba v programih vsebinske podpore

Kako se prijaviti na razpis?

Vlogo v pisni obliki lahko oddate enostavno in hitro po navadni pošti ali pa jo dostavite na sedež Slovenskega podjetniškega sklada v Mariboru. Dokumentacijo lahko v recepciji sedeža SPS-a predložite vsak dan med 9. in 14. uro. Sicer pa je celotna vloga sestavljena iz več listin, kot so:

 • Prijavni list in prijavni vprašalnik
 • Dokumentacija zasebnega vlagatelja
 • Kopija aktualne verzije družbene pogodbe
 • Izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz bilančne izgube oziroma dobička
 • Organizacijska shema podjetja in življenjepis vodilnih oseb
 • Različna dokazila: dokazilo o zaposlitvah, o nekaznovanost in potrdilo FURS

Vsebinski programi in usposabljanja za startup podjetja

Podjetja, ki bodo izbrana na razpisu bodo poleg finančne spodbude prejela intenzivno vsebinsko podporo, ki vključuje različna usposabljanja, mreženja, povezovanja in mentorstva. Če se vaše startup podjetje ukvarja z razvojem strojne opreme, boste dobili priložnost, da se vključite v več kot 10 specializiranih programov usposabljanja, pri tem pa boste v okviru programa Startup Plus upravičeni tudi do izkušenega mentorja, ki vam bo pomagal pri povečanju in izboljšanju učinka prejete finančne spodbude.

Mentorski program je prilagojen vašemu poslovnemu modelu in poslovanju, na drugi strani pa boste lahko pridobili novo znanje, izkušnje in poznanstva z vključitvijo v programe usposabljanj, med katerimi je tudi naš vertikalni pospeševalnik HardwareSTART, ki je namenjen podjetjem v industriji strojne opreme. Med ostalimi programi so tudi:

 • SK Growth Camp pospeševalnik
 • NextRound usposabljanje za povezovanje startupov z investitorji
 • KorpoStart usposabljanje za povezovanje startupov s korporacijami
 • INTL program za internacionalizacijo, ki je specializiran za startupe
 • Udeležba na konferenci PODIM
 • Startup klinika – namenjena ukrepom za odpravo kritičnega tveganja startupov
 • Startup.si z nacionalno in mednarodno promocijo zagonskih podjetij
 • Različni teambuilding dogodki (povezovanje, mreženje, izobraževanje, druženje)

Ne pozabite, da se s 30.6.2020 bliža rok za prijavo na so-investiranje SI-SK. Vse informacije so vam na voljo na spletni strani https://startup-plus.podjetniskisklad.si/SI-SK/.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja